Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc  
 
   Các bài pháp mới được cập nhật !

Thông báo các buỗi tọa đàm của CS Diệu Âm 2017
Để hiểu thấu hành đúng pháp Hộ Niệm (Âu Châu 2017) - CS Diệu Âm
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 66) 
Quần Thư Trị yếu - Thầy Thái lể Húc đến tấp 72
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đến Tập 330 .. còn tiếp
Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 232  Mới (còn tiếp)  
Người tốt chân thật như pháp  - Thầy Thái lể Húc Tập 40
Làm thế nào để hàng phục tâm dâm - PS Định Hoằng
 
Niệm Phật lễ sám chánh trợ song tu - PS Định Hoằng
 
Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 374 (
Hết)
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa  trọn bộ 600 tập !!!
Nhân loại phải làm thế nào để đối mặt với thiên tai ! (video)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (1992) Mới ..!
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa  Tập 28 Hết.
Kinh Lăng Nghiêm - Quan Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương 
Kinh Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương Đài Loan, năm 1982 
Kinh Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương USA năm 1992 
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng Ký đến tập 51 - Hết
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 289) Trọn bộ
Chuyện Vãng Sanh ViệtNam (Sưu Tập) Mới
Xin Đừng Giết Hại Động Vật - Mới
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 154)-(77AB)  -  Mới (còn tiếp)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (tập 4)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 27)
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (H.T Tịnh Không)
Liễu Phàm Tứ Huấn (năm 2001) Trọn bộ 20 tập,  rất hay nên nghe !
Báo Ứng Hiện Đời (Chuyện nhân quả rất hay)
Nhạc Phật Giáo -  cập nhật thêm nhiều bài mới !!!
Trích Đoạn Khai Thị Đã Được Cập Nhật Đến số 550
Đệ Tử Quy - Thái Lễ Húc đến tập 40 ( Nên Nghe !) Trọn bộ
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )
Phim hoạt hình " Ký Sự Địa Ngục "
(Youtube)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa
(Hết)
Khai thị Phật thất "Chánh Nhân Vãng Sanh" - PS Định Hoằng (MP3)
 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!