CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Hăy niệm Phật, chứ đặt vấn đề làm chi!

 Hỏi:

Trong sách tuyển tập các bài của lăo cư sĩ Lư Bỉnh Nam do Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa  trích dịch, ấn tống 2008, nhà sách Papyrus San Jose, trang 57:

“Trong 25 năm tại Đài Trung, có hơn hai ngàn vị đồng tu đă qua đời, nhưng lúc mất có lưu lại tướng văng sanh để chứng nghiệm th́ chẳng nhiều hơn 10 người"

Trước lăo cư sĩ, cũng đă có các lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư (?), không lẽ nào như vậy (mà) trong lúc hiện nay, theo các DVD th́ rất nhiều người có thoại tướng văng sanh?

Xin bổ túc giúp

  Trả lời:

Coi chừng sự nhận xét của chúng ta bị lầm lẫn hoặc sơ suất ở một phương diện nào đó! 

 

Niệm Phật văng sanh đă có hàng ngàn năm nay rồi, số ngựi văng sanh nhiều lắm chứ không phải ít. Nhưng trước đây sao lại h́nh như ít nghe đến, ngày nay th́ nghe nhiều quá. Chẳng lẽ trước đây người học Phật dở lắm sao? Chẳng lẽ, ngày nay chúng sanh có nhiều trí huệ hơn người xưa nên ngộ đạo nhiều hơn sao?

  Đề nghị chư vị đạo hữu b́nh tĩnh xét theo các tiêu chuẩn sau đây, có lẽ sẽ rơ hơn.

 Điểm thứ nhất: Kỷ thuật truyền tin

  Thời xưa, vấn đề truyền thông rất thô sơ, tin tức không thể truyền đi rộng răi. Một sự cố xảy ra tại làng này khó có thể truyền qua làng bên cạnh. Tin tức tự nó thường bị đóng kín.

Thời đó, phương tiện di chuyển thiếu thốn, đi lại rất khó khăn. Báo chí, TV, điện thoại, Internet... không có. Con người lúc bấy giờ chỉ sống âm thầm trong một hoàn cảnh nhỏ hẹp, sinh hoạt đơn giản, không dễ ǵ có thể nhận được tin tức đó đây. Thế th́, tin tức về sự văng sanh, nếu có, chẳng qua cũng chỉ là sự truyền miệng cho nhau, giới hạn trong một vài người thân thuộc, rồi xuyên ra ngoài thoáng qua một vài người, rồi sau đó tự nó đi vào im lặng, quên lăng!

  Cho nên, đến ngày nay mà chúng ta nghe được một cuộc văng sanh của người thời trước là cả một sự hy hữu, đầy may mắn! Một ngàn người văng sanh, may mắn lắm lưu lại tin tức một vài người qua sự truyền miệng, rỉ tai. Những người được ghi trong truyện kư chẳng qua là nêu ra một vài trường hợp tiêu biểu, điển h́nh quá đặc biệt hay có duyên nào đó mà thôi. C̣n tất cả đều đă ch́m vào sự quên lăng, biến mất theo thời gian hết rồi. Không có video, DVD, quay phim làm chứng cứ ǵ được đâu.

  Ví dụ cụ thể, trong năm 1945, tại miền bắc VN, một nạn đói đă xảy ra làm chết hàng mấy triệu người. Người chết đầy đường, chết chôn không kịp, không c̣n chỗ chôn! Ấy thế mà cả thế giới vẫn im ĺm không hay biết? Thậm chí, ngay trong nước người dân cũng không hay. Ngoài bắc th́ người chết nằm đầy đường, trong khi ấy người miền trung, miền nam VN đa phần không ai hay biết ǵ cả!

  Hàng triệu người chết đói đâu phải là ít!... Tại sao không biết? Thông tin quá yếu!

  C̣n hiện nay, có một bệnh dịch swine flu (cúm heo) phát sinh, làm chết chỉ hơn 150 người ở Mexico, mà làm cho cả thế giới kinh hoàng, nước nước đều hoảng sợ, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. 150 người chưa phải là nhiều lắm, nhưng làm cho cả nhân loại trên quả địa cầu phải hoang man, sợ hăi!   

Tại sao vậy? Do sự tiếp tay đúng mức của kỷ thuật truyền thông.

  Điểm thứ hai: ḷng tin:

  Trước đây ḷng người chân thành, thanh tịnh, tín tâm cao, nên niệm Phật văng sanh nhiều, (nhiều chứ không phải ít như ta tưởng). Nhưng đây là điều tự nhiên, quen thuộc, không ai nghi ngờ, không ai thèm đặt vấn đề này nọ. Người nào văng sanh th́ mừng cho người đó, người c̣n ở lại th́ cứ tiếp tục lặng lẽ tu niệm để chờ ngày ḿnh văng sanh. Họ đâu cần tuyên truyền, rao bán, phô trương ra làm chi?

  C̣n đến thời này, ḷng người tán loạn, niềm tin cạn cợt, người tu hành không có ḷng chí thành chí kính, nghiệp chướng lại nặng, oán thân càng nhiều. Chính v́ thế sự văng sanh ít hoặc không có. Sự chết, bị đọa lạc trở thành hiển nhiên. Nhiều người đă thực sự chấp nhận sự cố này như một định luật không thể thay đổi!

  Chính v́ thế, khi thấy người chết họ cho là tự nhiên, là đúng! Ngược lại, khi thấy hoặc nghe đến một người văng sanh th́ thật là chuyện lạ lùng, hoang đường, huyền hoặc! Chúng sanh trong thời mạt pháp này thật sự chỉ biết đọa lạc, chứ không phước phần biết sự giải thoát. Đây là do nghiệp nặng phước mỏng, do tâm thối hóa của chúng sanh mà biến ra t́nh trạng này!

  Chính v́ vậy, thời trước dẫu có hàng ngàn người được văng sanh th́ xă hội vẫn lặng lờ, yên tịnh. Với ḷng thanh tịnh sẵn có, không ai nghi ngờ, không ai đặt nên vấn đề làm chi cả.

  Ngày nay, nếu có một người văng sanh là cả một chuyện lớn, khó gặp. V́ để tạo niềm tin cho nhiều người, nhiều khi được quay phim, làm video, DVD, TV, báo chí tung tin rộng răi. Có 1 người văng sanh, tung ra 100 VCD, 1.000 VCD, 10.000 VCD, v.v... sự thông tin nhanh chóng và rộng răi làm cho nhiều người biết được... Đây là sự tiếp sức hiệu quả của kỷ thuật truyền tin. 

  Nên nhớ, rất nhiều người biết, cả triệu người biết chứ không phải một triệu người văng sanh. Đừng có cảm giác sai lầm!

  Điều này rất có lợi, giúp những người có thiện căn phước đức khắp nơi củng cố được niềm tin, kiên cố bất thối, vững ḷng niệm Phật.

  Ngược lại, người phước mỏng nghiệp sâu, mới nghe qua th́ vội nghi ngờ, cho là chuyện hoang đường, viễn vông, "lạm phát", khó tin... t́m cách đặt ra nhiều vấn đề sai lạc...

  Ôi, tốt hay xấu chính do tâm của chúng sanh vậy!

  Trong thời Chánh pháp và Tượng pháp, ḷng người c̣n thanh tịnh, công phu tu hành tốt, hiện tượng văng sanh quá nhiều. Nhiều người đứng văng sanh, ngồi văng sanh, biết trước ngày giờ văng sanh c̣n lưu lại trong sách vở, truyện kư. Sự văng sanh nhiều lúc tự tại giống như tṛ biễu diễn.

  Hăy đọc trong: "Tịnh độ Thánh Hiền lục", "Truyện văng sanh", "Những điệu sen Thanh" (do Ngài Thích Thiền Tâm dịch thuật), v.v... kể lại rất nhiều trường hợp văng sanh. Đây chỉ là sự tiêu biểu chứ không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu.

  Nhiều lắm! Người văng sanh nhiều đến nỗi chư Tổ c̣n dám nói rằng, "trăm người niệm Phật trăm người văng sanh, ngàn người niệm Phật ngàn người văng sanh, muôn người niệm Phật muôn người văng sanh". Hăy xem lại các lời khai thị của Tổ Sư ta sẽ thấy rơ chuyện này. Nếu không có nhiều làm sao các Ngài dám nói lời này? Các Ngài Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Tŕ, Ngẫu Ích, Ấn Quang, v.v... nhiều vị Tổ, vị nào cũng nói vậy cả. Các Ngài đều dạy, chỉ cần tin trưởng cho vững, tha thiết cầu nguyện văng sanh rồi chân thật tŕ danh niệm Phật th́ ai cũng được phần văng sanh. 

  Ấy thế mà con người thời nay cứ đứng thấp thỏm ngắm nh́n, suy đi xét lại, đặt vấn đề này vấn đề nọ, nghi đủ chuyện để đành chịu mất phần văng sanh.

  Điểm thứ ba: Cách tu hành.

  Nhiều người, tiếng gọi là tu hành nhưng thật sự có tu hay không là chuyện khác? Nhiều nơi tự xưng là tu Tịnh-độ, nhưng hăy để ư kỹ thử coi, họ có thực sự là tu Tịnh hay không?

  Tu Tịnh th́ mục đích chính là hết báo thân cầu được văng sanh về Cực-lạc quốc. Vậy mà, nhiều người suốt đời tự xưng tu Tịnh nhiệp, nhưng chưa bao giờ tha thiết đọc lời nguyện văng sanh, chưa bao giờ có ư niệm văng sanh, chưa bao giờ giảng giải sự văng sanh cho đại chúng nghe qua, trước những giờ phút chết họ nguyện cầu đời sau sẽ được sanh trở lại làm người, cầu gặp được minh sư, cầu gặp được chùa lớn, cầu thuận duyên để được tu tiếp, v.v...

  Nghĩa là, họ tự nguyện tiếp tục bị kẹt trong ṿng sanh tử luân hồi, họ không muốn thoát ly tam giới, họ không muốn văng sanh Cực-lạc như lời đức Thế Tôn dạy.

  Không giảng giải đạo văng sanh, th́ đường văng sanh của chúng sanh mù mịt. Mù mịt đường giải thoát nên chúng sanh đành chờ chết, chết để chịu khổ. Tội nghiệp thay!...

  C̣n có người cứ thích nói cao, nói diệu, nói điều siêu huyền diệu lư. Chúng sanh phàm phu nghiệp nặng đang lê lếch tấm thân nhiệp báo dưới đất đen, tương lai thật tăm tối, liệu họ có ngộ được ǵ bởi những triết lư cao siêu không? Liệu họ có nhờ được ǵ từ những lư đạo trên mây xanh không?

  Tổ Ấn Quang nói rằng, đừng đem lư đạo của hàng thượng căn mà dạy cho hàng trung hạ, không ích lợi ǵ mà c̣n tạo thêm vọng tưởng. Vọng tưởng th́ làm sao thành đạo?

  Tâm mơ tưởng nhiều quá, tâm lư luận nhiều quá, nếu không lạc vào "Tà Định" th́ cũng bị "Bất Định", nghĩa là mất "Chánh Định", nhất định lạc đường văng sanh Tịnh-độ. (Kinh VLT) 

  Trong khi đức A-Di-Đà ngày đêm thơng tay tiếp độ tất cả chúng sanh, th́ không ai chịu tiến dẫn, mà cứ bày vẽ cho chúng sanh những điều vọng tưởng, loạn tâm! Hỏi rằng, đâu là Tịnh-độ đây?

  Ḷng tin không thanh tịnh, mà hành tŕ c̣n đầy tạp loạn th́ làm sao được thanh tịnh? Tu hành tạp loạn th́ giống như kẻ đi không biết đường, về không rơ đích, làm sao tránh khỏi bị lạc? Chúng sanh bị hướng dẫn sai lầm, nên từ cảnh khổ này chuyển sang cảnh khác c̣n khổ hơn! Thật tội nghiệp!

  Chướng duyên của con người thời nay nặng quá, nên khó thấy được người văng sanh? Không nh́n thấy được, không đủ khả năng văng sanh, th́ khi nghe thấy đến chuyện văng sanh mới đâm ra nghi ngờ, đặt đủ mọi vấn nạn. Đâu ngờ rằng, chính tâm hồ nghi là chướng nạn lớn nhất làm mất đường văng sanh của chính họ!

  Trong một giảng kư, HT Tịnh Không nói, những người theo lăo cư sĩ Lư Bĩnh Nam niệm Phật có trên vài trăm ngàn (hơn 200.000) người, nhưng tổng cộng người văng sanh (tính cho đến khi Ngài Lư Bỉnh Nam văng sanh) cỡ khoảng trên năm trăm (> 500) người). Theo Ngài nói, đây là con số thành tựu quá ít, nhưng so ra c̣n cao hơn sự cứu độ của lục tổ Huệ Năng, vị tổ nổi tiếng trong Thiền-tông, vị có công phát dương quảng đại Tông môn ở Trung Quốc, với vài trăm ngàn (>200.000) đệ tử theo lục tổ tu tập, chỉ có 93 người được xác nhận thành tựu.

  Trong hai trăm ngàn (> 200.000) người tu hành chỉ kiểm chứng được hơn năm trăm (> 500) người, nghĩa là cứ 2.000 người th́ được 5 người văng sanh, con số c̣n thấp hơn sự thống kê trong trang sách trên!

  Tại sao số người văng sanh ít vậy?

V́ niềm tin bạc nhược! Niệm Phật mà không có ḷng tin được văng sanh.

  V́ không tin tưởng nên hành tŕ tạp nhạp, trước mắt sư phụ th́ giả đ̣ niệm Phật, giả đ̣ cầu văng sanh. Sau đó th́ cầu xin đử thứ phước báu để kiếm chác chút ít...! 

  Như vậy mất phần văng sanh không phải do pháp Phật dở, mà do người tu không chịu y giáo phụng hành.

  Bây giời quư đạo hữu quyết ḷng y giáo phụng hành thử coi, sự văng sanh sẽ hiện ra trước mắt.

  Cụ thể, phải một ḷng niệm Phật. Nếu biết ḿnh nghiệp chướng sâu nặng th́ hăy chuẩn bị người hộ niệm khi lâm chung. Nghĩa là, lập Ban Hộ Niệm, nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm, cách khai thị... để giúp người lâm chung văng sanh. Giúp người hiểu sự hộ niệm tức là giúp chính ta vậy.

  Ở Đắk-Lắk chính tôi đă gặp một bà cụ quyết ḷng niệm Phật văng sanh. Cụ luôn luôn cầm xâu chuỗi trên tay và luôn luôn niệm Phật. Gặp chúng tôi, Cụ chỉ cúi đầu chào, rồi ngồi trên giường niệm Phật, không bao giờ xen tạp một câu chúc tụng xă giao nào nữa. Gặp Cụ, Diệu-Âm này thật sự muốn quỳ xuống đảnh lễ để tỏ ḷng kính trọng. Có ai quyết ḷng văng sanh như Cụ này không?

  Khi Cụ này văng sanh, nếu có VCD, xin quư đạo hữu đừng nên nghi ngờ nhé, mà hăy tiếp tay phổ biến rộng răi, giúp cho nhiều người xem mà tỉnh ngộ đường tu.

  Tại Sydney Úc châu, có một cư sĩ, tên là ĐTH, mẹ của anh là cụ bà Dư Thị Ky, đă văng sanh vào năm 2000. Bây giờ anh ta luôn luôn hộ niệm cho cha. Ngày ngày, gia đ́nh anh đều có công phu niệm Phật. Đêm đêm, tự anh ta ngồi cạnh giường người cha để niệm Phật cho đến khi ông cụ ngủ thiếp rồi anh mới về pḥng ngủ.

  Có ai hiếu thảo như anh này không? Có ai chuẩn bị cách hộ niệm cho người thân của ḿnh văng sanh chưa? Có thường khuyên cha mẹ ḿnh niệm Phật chưa? Nếu chưa th́ bắt đầu khuyên đi, t́m mọi cách mà khuyên. Nếu không khuyên, không biết hộ nệm, th́ làm sao thấy được người văng sanh?

  Khi ông cụ này văng sanh, VCD, DVD tung ra khắp nơi, mong quư vị hăy coi kỹ tấm gương này mà học tập theo, hầu trọn đạo làm người đại hiếu. Hăy sang ra hàng ngàn VCD để giúp người biết Niệm Phật - Hộ Niệm - Văng Sanh.

  Xin nhắc lại, in ra hàng ngàn VCD văng sanh cho hàng ngàn người xem, chứ đừng lầm rằng hàng ngàn người văng sanh đâu nhé!  

  Mong cho nhiều người ngộ ra đạo lư nhiệm mầu, nhiều người được văng sanh thành đạo. 

  Đạo lư là: TÍN-NGUYỆN-NIỆM PHẬT VĂNG SANH.

  A-Di-Đà Phật

Diệu-Âm

(05/05/2009)