CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Hôn

Hỏi:

Người bệnh bị hôn rồi th́ làm sao?

 Trả lời:

- Thành tâm cầu nguyện oan gia trái chủ xin hóa giải oán thù, cùng niệm Phật hộ niệm.

- Kêu gọi gia đ́nh thành tâm lạy Phật cầu Phật gia tŕ cho ông văng sanh.

- Xin phát tâm phóng sanh để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải nạn.

- Khai thị nên to tiếng một chút, nhấn mạnh việc ông sắp xả bỏ báo thân, mau mau buông xả để niệm Phật, để may ra ông nghe được giựt ḿnh âm thầm niệm Phật trong tâm.

 Cầu mong cho ông được phước phần may mắn.

 Hỏi:

Cám ơn huynh! Hôm nay gia đ́nh ông ( 83 tuổi ) đă mua phóng sanh (nhưng họ không biết lại mua nuôi). Ông cụ hôm nay đă được rút ống uống sữa qua đường mũi, trực tiếp uống bằng miệng. Ban ngày ông thường ngủ , ngáy to, nhưng ban đêm lại tỉnh, đ̣i ăn chịu Niệm Phật. Ông này, trước đây nằmbệnh viện Chợ Rẫy. Ngày mai BHN sẽ hộ niệm ban đêm, để ông thể nghe khai thị phát tâm Niệm Phật.

 Trả lời:

Quyết định quá hay, hăy chọn giờ nào người bệnh tỉnh táo hộ niệm tốt nhất.

 Người bệnh mỏi mệt, thường cần ngủ nghỉ chuyện thường. Nếu không cho họ ngủ th́ họ mệt quá không chịu đựng nổi. Nếu ép họ niệm Phật th́ thể họ phiền năo, đưa đến thái độ bất cần, ù , không thích hoặc sợ hăi những buổi hộ niệm. Cho nên, đừng thấy bệnh nhân ưa ngủ ḿnh thất vọng, hoặc bắt ép bệnh nhân phải thức để niệm Phật. Phải uyển chuyển nương theo sức khoẻ của bệnh nhân cứu họ.

 Quyết định chọn giờ bệnh nhân thức để hộ niệm quyết định đứng đắn, rất hay, tuyệt vời. Nên khai thị vui vẻ, vững vàng, t́m cách vực tinh thần người bệnh dậy để phá tan tất cả mọi sự mỏi mệt, lo âu, buồn phiền, sợ sệt, phân vân... Cố gắng dùng tâm hướng dẫn cho người bệnh an ḷng, thèm muốn được sớm văng sanh về với A-Di-Đà Phật. Lúc đó người bệnh coi cái chết nhẹ nhàng, coi sự chết  như một ơn huệ, một hội tốt để giải thoát cảnh khổ để về Tây-phương Cực-lạc hưởng đời an vui sung sướng thành tựu đạo quả.

 Cụ thể lời khai thị cần vui vẻ, lời nói tin tưởng,

- dụ: cần nói lời tích cực như: tin tưởng vững vàng, tha thiết cầu văng sanh th́ quyết định được về Tây-phương, (không nên nói: cố gắng lên được tới đâu hay tới đó, chứ về Tây phương không phải dễ lắm đâu...)

- Không nhắc thêm các điều tiêu cực, buồn, xấu ( dụ nhắc các điều lỗi lầm của bệnh nhân: không tốt!)...

- Tránh các cử chỉ buồn khổ: như thở dài, nói quá yếu ớt, nghẹn ngào, rơi nước mắt, trước mắt bệnh nhân...

 Tiếp tục phóng sanh để hồi hướng công đức. Khuyên con cháu trong gia đ́nh thường xuyên lạy Phật cầu sám hối cho bệnh nhân, cầu A-Di-Đà Phật Bồ-tát gia tŕ.

 Tường khuyến tấn bệnh nhân, nói rằng quang minh của Phật Bồ-tát gia tŕ, người đang hộ niệm an toàn, yên tâm niệm Phật.

 Khi người bệnh quyết ḷng niệm Phật th́ thể dễ dàng phá được cơn .

 A-di-đà Phật

Diệu Âm

(06/01/2009)