CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Người hộ niệm phải theo đúng quy luật

 

Hỏi:

Chú Diệu Âm kính,

MQ có một câu hỏi xin hỏi chú, có một ông cụ người Việt gốc Hoa tuổi 60 đang bị bệnh gang B chắc là đến thời kỳ cuối v́ MQ thấy ông bụng và chân đả bị sưng to, không ăn uống và không đi được nhưng ông c̣n tỉnh táo. Ban hộ niệm có tới hộ niệm cho ông, ông rất là hoan hỷ và niệm phật theo. Sau khi niệm phật và hồi hướng công đức th́ có một phật tử thầm nguyện như sau: (xin đức Phật A Di Đà cho ông cụ Dương Bỉnh Truyền được hết bệnh) vậy th́ lời cầu nguyện của phật tử này có lợi hại ǵ trong khi chúng con muốn ông được văng sanh.

A DI ĐÀ PHẬT

 Trả lời:

Minh Quang,

Phải nói với người Phật tử đó đừng làm như vậy nữa. Nếu nguyện xin hết bệnh th́ sẽ mất văng sanh. Đây là lời chư Tổ Sư luôn luôn nhắc nhở như vậy. Phải y giáo phụng hành. Không được nhượng bộ.

Người bệnh muốn được văng sanh th́ phải phát tâm tha thiết cầu xin được sớm văng sanh. Nếu tâm nguyện này vững vàng, nếu dịp này ông đi th́ mới được văng sanh, để lại thoại tướng bất khả tư ngh́.

 Nếu c̣n tham tiếc thân mạng th́ chắc chắn không được văng sanh, khi chết sẽ theo đường luân hồi thọ nạn. Nhất định không thể thay đổi.

 Chết sống là chuyện thường. Tất cả đă có vận hạn. Cứ để Phật lo đi. Nếu vận hạn chưa chết, dù cầu cho chết cũng không chết đâu. Nếu đă đến lúc phải xả bỏ báo thân, th́ có cầu trăm miễu ngàn chùa cho sống lại cũng không sống được.

 Người cầu cho mạnh lại v́: một là chưa hiểu đạo lư văng sanh; hai là tham tiếc thân mạng; ba là mê mờ theo lối suy nghĩ của người thế gian. Nếu c̣n tiếp tục lầm lẫn, khi người đó chết, nhất định phải tùng theo nghiệp mà chịu nạn. Nghĩa là, ví dụ tham thân mạng th́ linh hồn sẽ chui vào nấm mồ đề thành ...!

 MQ phải quyết ngăn cản lời nguyện cầu này.

 Nếu người Phật tử đó là của ban hộ niệm, th́ nhất định MQ phải họp lại để điều chỉnh ư tưởng sai lầm.

  Nếu vị đó thay đổi, th́ từ nay về sau đừng sơ ư phạm phải nữa. Nếu không chịu theo đúng pháp hộ niệm, lại tự động cải lời Tổ, th́ xin mời người đó đừng nên tham gia hộ niệm. Thà mất một người sai lầm c̣n hơn có thêm một chướng ngại trong việc cứu người.

 Nếu người đó là của gia đ́nh người bệnh, th́ nói với thân nhân của họ phải cứng rắn quyết định. Nếu người thân trong nhà không chịu nghe theo, không chịu thay đổi, th́ ban hộ niệm quyết định rút lui, sau đó tùy duyên, họ muốn làm ǵ đó th́ cứ làm...

 Tất cả quy luật này, chú đều dựa vào lời Tổ mà nói, không bao giờ tự nghĩ ra.

 

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(09/04/2009)