CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Lập Ban Hộ Niệm cũng phải tùy duyên 

  Hỏi:

Cô muốn đưa pháp môn hộ niệm này vào 1 chùa ở gần quê cô. Để phối hợp cùng thực hiện, tránh sự để ư can thiệp của chính quyền, th́ cô nên đặt vấn đề nói chuyện với quí thầy cô ở chùa như thế nào cho hợp lư?

Diệu Thiện.


Trả lời:

Mỗi chùa đều có đạo phong, đạo học riêng. Nói chung là có cách tu hành riêng. Cho nên, Cô cần cẩn thận trong lúc bàn thảo với các vị trụ tŕ ở đó mới được.

  Thời mạt pháp này niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát ṿng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật văng sanh đă hiển hiện rơ rệt, rất nhiều. Nhiều người đă nh́n thấy những cuộc văng sanh đă ngộ ra đường giải thoát, đă phát tâm rất mạnh và quyết ḷng thành lập những nhóm cộng tu, lập ban hộ niệm, lập niệm Phật đường để niệm Phật.

  Nói vậy, nhưng vẫn c̣n nhiều nơi không muốn thay đổi cách tu hành. Họ đă quen thuộc với cách tu hành có trước. Đây cũng là điều b́nh thường chứ không có ǵ lạ. 

  Được văng sanh cần phải có đầy đủ phước đức thiện căn. Người có đủ phước đức thiện căn th́ gặp cơ duyên này mới được cái phước phần văng sanh Tây-phương Cực-Lạc để viên măn thành tựu đạo quả. Thiếu phước đức và thiện căn th́ đành phải chịu thua!

  Thiện căn là ḷng tin, phước đức là phát tâm niệm Phật, nhân duyên là gặp được cơ hội này th́ quyết ḷng cầu văng sanh Tịnh-độ.

  Chính v́ thế mà ḿnh làm Phật sự cũng phải tùy duyên, chứ không nên phan duyên.

  Nghĩa là, bàn bạc với các chùa th́ Cô cứ bàn bạc, khuyên đại chúng niệm Phật th́ Cô cứ khuyên, c̣n được hay không th́ nên để tùy duyên của người. Xin Cô không buồn phiền khi khuyên người niệm Phật mà bị họ chống đối hay không theo.

Hầu hết các chùa chiền ở các nơi đă tu hành theo lệ cũ, quen thuộc rồi. Phật tử đă quen cách tu hành như vậy rồi, các Thầy dù muốn thay đổi, cũng khó khăn chuyển đổi lắm. Ḿnh nên thông cảm vấn đề này.

  Cô nên gởi biếu, hoặc cúng dường cho họ những băng đĩa văng sanh, lời pháp của Ngài Tịnh Không, những tin tức về hộ-niệm văng-sanh, và đề nghị với quí Thầy/Cô về việc hộ-niệm, chuyên tu Tịnh nghiệp, một ḷng niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, nếu được th́ tốt, không được th́ ḿnh phải lo số phận của ḿnh là chính vậy.

  Trong những năm qua Diệu Âm đều cố gắng làm việc này. Trong đó, hầu hết các Niệm Phật Đường của cư sĩ tu tại gia lập nên, tu niệm Phật, tự hộ-niệm cho nhau đều đă có sự thành tựu rất lớn, cứu độ được nhiều người văng sanh.

 

Hỏi:

Ở Hà nội, theo Cô được biết chưa có 1 ban hộ niệm nào cả, Cô rất muốn thành lập, nếu Diệu Âm có nhóm liên hữu đồng tu nào có quan hệ thân thiết với Hà-Nội, có thể gầy dựng cơ sở được, th́ cho Cô biết với.

Diệu Thiện.

  Trả lời:

Thực ra ở Hà-Nội đă có ban-hộ niệm chứ không phải không có. Năm 2007 có vài vị ở Hà-Nội vào TpHCM gặp Diệu Âm và sau đó về Hà-Nội lập ban-hộ-niệm, đáng tiếc là hiện giờ Diệu Âm không liên lạc được để biết rơ địa chỉ cũng như điện thoại của họ. Diệu Âm sẽ cố gắng t́m cách nối lại liên lạc rồi cho cô hay sau.

  Ban-hộ-niệm lập ở VN đến nay nhiều lắm, rải rác khắp nơi, nhiều khi ngay trong một tỉnh có đến hàng chục ban-hộ-niệm, không cách nào liên lạc cho đầy đủ được.

  Chị Thu-Hương, ban-hộ-niệm Hoa sen ở Đà-Nẳng rất tốt, thẳng thắn, phát tâm mạnh, Cô nên liên lạc với chị Thu Hương để nhờ giúp đỡ về cách thức hộ-niệm và thành lập Ban-hộ-niệm.

  Về mặt chính quyền, th́ ở đâu ḿnh phải theo luật lệ ở đó. Căn bản là ḿnh không được làm điều ǵ phạm đến quy định của nhà nước, không được xen vào các việc khác. Làm đạo th́ ta cứ lo việc đạo, quyết ḷng theo giáo pháp của Phật để cứu độ chúng sanh mới tốt.

  Nên tế nhị trong việc tiếp xự, thành khẩn xin họ chấp nhận cho bà con xóm làng, những người già cả, tụ tập lại thành nhóm nhỏ để cùng nhau niệm Phật, nếu có ai bị bệnh nặng th́ xin họ cho phép Ban Hộ Niệm tới niệm Phật hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi.

 

3. Về việc về VN.

Thực sự Diệu Âm cũng muốn về VN lắm, nhiều đồng tu cũng như các nhóm Hộ Niệm luôn luôn nhắc nhở điều này.

Diệu Âm cũng đang suy nghĩ, nhưng t́nh thực mà nói, khả năng đi lại của Diệu Âm thực sự rất có hạn, thật là "lực bất ṭng tâm".

  Hơn nữa, ở tại Brisbane này, Diệu Âm đang cố gắng xây dựng một Niệm Phật Đường cho người Việt Nam tu học, v́ hiện tại ở đây chưa có một đạo tràng nào dành cho người Việt Nam, thấy vậy mà tội nghiệp cho người Việt Nam chúng ta. Niệm Phật Đường của Tịnh Tông th́ niệm bằng tiếng Hoa, nhiều người không niệm được.

  Nếu Diệu Âm không đứng ra xây dựng th́ không biết chừng nào mới có một Niệm Phật Đường cho người Việt Nam niệm Phật. Chính v́ vậy mà Diệu Âm làm liều! Làm liều th́ vay nợ cao, vay nợ cao th́ phải vất vả, muốn đi đây đi đó giúp người niệm Phật nhưng đành phải cắt giảm tối đa, nhất là về Việt Nam(!), chứ không biết cách nào khác hơn! Xin thành thực khai báo, chứ không có ư ǵ khác. Chính v́ thế mà khi nghe Cô đề nghị về Việt Nam, Diệu Âm cứ chần chừ không dám trả lời thư Cô là vậy.

  Cho nên việc về Việt Nam, để Diệu Âm sắp xếp lại một chút, sẽ trả lời rơ hơn với Cô sau.

 

4. Trả lời cho Kiều Thanh:

Kiều Thanh muốn có pháp danh Diệu Âm th́ tốt lắm chứ có ǵ đâu mà ngại ngùng. Khi thọ tam quy với vị Thầy, hăy nói thẳng với Thầy ư muốn của ḿnh, xin Thầy hoan hỉ cho. Thế thôi.

Rất khen Kiều Thanh có tâm hướng Phật tốt như vậy.

  Cố gắng niệm A Di Đà Phật, thành tâm niệm A Di Đà Phật, một ḷng niệm A Di Đà Phật cầu hết báo thân này văng sanh th́ thành tựu ngay trong một đời này. Phải vững ḷng tin vào lời Phật dạy nhé.

  A-di-đà Phật

Diệu Âm

(15/10/2008)