CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Nghi thức càng đơn giản càng dễ Văng sanh

Hỏi:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin hỏi:

Cô bạn này có một người D́ bi bệnh nằm nửa mê nửa tỉnh đă một năm nay. Gia đ́nh lại chưa hiểu biết về Phật Pháp. V́ muốn cứu người D́ nên Cô đă cùng ban hộ niệm đến Kinh Địa-Tạng trong ba ngày (để chuyển nghiệp cho người bênh, sau đó nếu có chuyển biến mới chính thức hộ niệm). Sau mỗi thời đọc Kinh có phóng sanh và Cúng thí thực. Đối với Gia Đ́nh th́ cho xem những băng đĩa của chùa Hoằng Pháp.

Qua sự hướng dẫn của Anh và trong những buổi nói chuyện ở Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm. Văn Tập có nghe Anh  giảng, Hộ niệm cho một người các nghi thức càng đơn giản chừng nào th́ ngướ đó càng dễ Văng sanh. Chỉ đọc Kinh khi nào người bệnh yêu cầu rồi sau đó phải niệm Phật tiếp .

 
Trong trường hợp này Cô bạn của Văn Tập làm có đúng pháp không? Theo Anh phải làm như thế nào? Văn Tập kính mong Anh trả lời. Cám ơn Anh rất nhiều


Trả lời:

Bệnh về nghiệp chướng đọc kinh Địa-tạng Bồ-tát bổn nguyện tốt, phóng sanh hồi hướng công đức cũng tốt. Nhiều oan gia trái chủ họ cảm ứng với kinh Địa-tạng.

Đọc Từ bi thủy sám cũng tốt. Nói chung đọc kinh Phật đều có ảnh hưởng tốt cho người sắp chết.

Người nhà quyết định đọc kinh Địa-tạng ba ngày rồi bắt đầu hộ niệm, đây cũng là điều hay, không có ǵ trở ngại.

 Có nhiều oan gia trái chủ có cảm ứng với kinh Địa-tạng Bồ-tát. Đọc kinh này có thể hoá giải phần nào chướng nạn về oan gia trái chủ, và chư đẳng vong linh chung quanh.

 C̣n việc quyết ḷng cứu người văng sanh th́ phải chú trọng vào việc niệm Phật. Cần khai thị giảng giải để cho người bệnh hiểu mà phát tâm niệm Phật cầu văng sanh mới được văng sanh.

 Khi hộ niệm, th́ chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ th́ cũng có tác dụng tương tự như đọc kinh Địa-tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn v́ được phần văng sanh. Nghĩa là, vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết th́ cũng được đới nghiệp văng sanh. (Đới nghiệp văng sanh nghĩa là c̣n nghiệp nhưng mang nghiệp đi văng sanh).  C̣n tụng kinh Địa-tạng th́ tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ ǵ hết, thành ra đành phải tùng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi. Có thể thoát địa ngục, chứ không được đới nghiệp văng sanh Tây-phương, một đời thành tựu đạo quả.

 Cúng thí thực để ḥa giải với chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là ḷng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có h́nh thức lo lót, gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn, v.v... trong pháp giới. 

 Nhưng cúng thí thực thường bị vướng vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, v́ chúng vong linh các nơi khác có thể tới, nếu t́nh trạng kẻ có người không đôi lúc cũng phiền hà! Sợ rằng chúng ta không có giờ, hoặc bận bịu đi làm, có ngày cúng, có ngày không cúng cũng tạo ra sự trở ngại về sau. Cho nên, cúng thí thực nên dành cho các chùa, miễu... họ làm th́ hay hơn, v́ ở đó có người thường trực cúng thí hằng ngày, chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa họ làm.

 Tụng kinh Địa-tạng th́ giống như niệm Phật. H́nh thức có khác nhưng mục đích đều để hoá giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây:

 1/Tụng kinh th́ cần phải có ḷng chân thành tŕ tụng, lúc tụng phải thành khẩn nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng, nếu tụng không chân thành th́ không có hiệu dụng lắm. C̣n niệm Phật th́ chỉ có sáu chữ nên rất dễ nhiếp tâm.

2/ Tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên làm tâm dễ xao lăng, lo ra... c̣n niệm Phật th́ không thể quên được, tâm không lo,  cho nên dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia tŕ, tiếp độ, dễ dàng cảm ứng.

 3/Tụng kinh th́ nguời bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ư kinh và lời kinh. C̣n niệm Phật th́ người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng.

 4/Tụng kinh rất khó khai thị, hướng dẫn, c̣n niệm Phật th́ khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời, thấy chướng nạn xảy ra kịp thời khai thị, hướng dẫn, điều giải, vỗ tay, hoan hô, khích lệ... làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ, hết sợ chết, vui vẻ cầu văng sanh.

5/Tụng kinh gieo duyên Phật pháp th́ được, chứ trực tiếp cứu độ văng sanh th́ rất là phiêu phỏng. C̣n niệm Phật th́ trực tiếp cứu độ văng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa th́ cũng kết duyên Phật pháp. Như vậy, rơ ràng, niệm Phật th́ có lợi hoặc ít ra cũng được huề vốn, c̣n tụng kinh nếu tốt th́ được huề vốn c̣n không th́ bị lỗ. Niệm Phật vẫn hay hơn.

 Nên nhớ, mười niệm tất văng sanh là niệm mười câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng mười bộ kinh.

 Cho nên, lúc c̣n tỉnh táo th́ có thể tụng kinh để vừa ḷng người bệnh(!), tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt chứ không có ǵ trở ngại, chứ c̣n cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn th́ coi chừng người chết bị lỗ vốn, v́ họ không biết đường nào để văng sanh! Không biết th́ phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi! Xấu tốt khó đoán lắm! V́ nên nhớ, oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Nếu không biết điều giải, không dễ ǵ họ buông tha. Nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần không thấm thía ǵ đâu!

 Nói tóm laị, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều, tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật.

 Cố gắng giúp cho nguời bệnh niệm được mười câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật lúc lâm chung cầu sanh Cực-lạc th́ giúp họ văng sanh thoát ṿng sanh tử thật quí hoá vô cùng, thật là một đại ơn huệ cho họ. Chúng ta hăy cố gắng lên nhé.

 A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(15/11/2008)