CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Thêm kinh nghiệm hộ niệm

Hỏi:

... Con xin hỏi bác là trong lúc người bệnh đang hấp hối, chỉ c̣n mười mấy phút th́ ra đi, th́ rất là khó chịu đau nhức thân thể, th́ có nên để cho người thân vuốt ve thoa bóp không? 

Trả lời:

Theo như thư của Song Hoài diễn tả th́ đúng người bệnh đang trong cơn hấp hối. Thường trong cơn hấp hối, nhiều người bị đau đớn dữ dội, khó thở, họ phải vận dụng toàn cả sức lực để thở từng hơi một, cho nên phải há mồm, trợn mắt, v.v...

Đang hấp hối th́ không nên xoa bóp hay vuốt ve nữa, mà nên khai thị, nhắc nhở niệm Phật và tất cả đều thành tâm niệm lớn câu Phật hiệu để hộ sức cho người đó niệm theo.

 Đây là lúc tứ đại phân ly cho nên thường bị đau dữ dội. Trong kinh Phật có so sánh sự đau đớn này giống như con rùa bị lột cái mai vậy.

 Cho nên, hộ niệm cho một người, cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc sắp chết rồi mới bắt đầu, nhiều khi có hộ niệm đúng cách đi nữa cũng khó mà xoay chuyển t́nh thế. V́ đến lúc này, người bệnh không c̣n đủ tinh thần b́nh tĩnh để niệm câu Phật hiệu, không c̣n đủ vững tâm nghe theo lời hướng dẫn đâu.

 Hăy khuyến tấn nhau tu hành, hăy phát tâm niệm Phật càng sớm càng hay, hăy nghiên cứu cách hộ niệm càng sớm càng tốt để tất cả những ǵ cần làm ta đă lo làm truớc rồi, những ǵ cần biết đă biết trước rồi, có được vậy mới b́nh tĩnh và sáng suốt đối phó được.

 Người học Phật phải hiểu thấu điều này mà t́m cách hóa giải trước.

 Hóa giải bằng cách làm thiện làm lành, đừng làm ác, phóng sanh lợi vật, v.v... để nghiệp chướng của ḿnh nhẹ, tạo thêm phước đức. Đem tất cả công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, để hóa giải oan trái nhiều đời kiếp, và hồi hướng về Tây-phương cầu văng sanh. Có chút tu hành nào, chút thiện phước nào, hàng ngày đều hồi hướng hết. Trong đó, thành tâm niệm Phật tu hành là điều quan trọng hàng đầu.

 Hăy tập buông xả càng nhiều càng tốt.

 Ngày ngày đều có tâm nguyện văng sanh để chí hướng văng sanh Cực-lạc mạnh mẽ. Nhờ vậy lúc lâm chung, trong cơn hấp hối, dù bị đau đớn, chướng nạn cách nào chúng ta cũng vẫn nhớ niệm câu Phật hiệu A-Di-Đà và quyết ḷng cầu sanh Cực-lạc.

 Người có nhiều phước th́ lúc lâm chung đỡ khổ hơn người thiếu phước.

 Mọi người đều tự lo trước, đừng sơ ư.

 Trong cơn hấp hối, người bệnh không thể nghe hay trả lời ǵ được nữa đâu. Cho nên chớ nên hỏi han ǵ cả. Hăy lớn tiếng khai thị hướng dẫn họ quyết tâm niệm Nam mô A-Di-Đà Phật cầu Phật tiếp độ về Tây-phương. Ví dụ, có thể nói như vầy:

 - Bác Trần văn X ơi, sống chết là chuyện thường, đă đến lúc phải xả bỏ báo thân rồi.  Đừng tham chấp vào cái thân này nữa mà bị khổ nạn. Hăy mau nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật cầu Phật tiếp độ về Tây-phương Cực-lạc. Có chúng tôi đang bảo hộ cho bác đây. Hăy an tâm mà niệm Phật để được về Tây-phương hưởng cảnh vui sướng. Đừng lưu luyến nơi đây mà chiụ khổ nghen. Hăy cố găng hết sức niệm Phật theo chúng tôi bác ơi!

 Nam... mô... A...Di...Đà...Phật,  Nam... mô... A...Di...Đà...Phật,

 (Người biết đường văng sanh trước sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời khai thị này. Người chưa biết niệm Phật, chưa biết đường văng sanh th́ lúc này bị khó khăn hơn!)

 - Nói với con cháu trong nhà thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia bị, cầu A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ. Phải thành tâm, thật thành tâm khẩn cầu.  Đừng lạy vài cái rồi bỏ đi. Hăy thành tâm cầu Ngài phóng quang tiếp độ. Tâm thành mới linh ứng.

 - Tuyệt đối đừng khóc lóc, không được ồn ào, căi cọ, ư kiến này nọ, đi lại lộn xộn... trong thời điểm này.

 - Tất cả mọi người nên niệm lớn tiếng một chút, niệm thật rơ ràng, niệm từng tiếng, có thể niệm theo hơi thở, để hỗ trợ cho người bệnh niệm theo.

 - Phải có một h́nh Phật A-Di-Đà Phật (lớn càng hay) treo trước mặt.

 - Trong khi mọi người niệm Phật, một người đại diện cho ban hộ niệm và gia đ́nh thành tâm điều giải oan gia trái chủ, bằng cách khẩn nguyện cầu xin oan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật hộ niệm để cùng được về Cực-lạc hưởng cảnh an vui, thoát ṿng sanh tử.

 (Hăy dựa theo lời cầu giải oan gia trong quyển quy tắc trợ niệm, hoặc xem thêm những cuộc Diệu-Âm hộ niệm đă có ấn tống khắp nơi - hoặc có thể vào www.tinhthuquan.com hoặc www.tinhtong.com xem thêm.)

 Hăy thành khẩn cầu xin oan gia trái chủ buông tha, cùng nhau hộ niệm. Không được cống cao, ra lệnh, hay dùng bùa chú đánh phá oan gia. Chỉ nên thành tâm sám hối cho người ra đi và cầu xin hóa giải.

 - Hộ niệm muốn được dễ dàng thi nên xuất viện, đem về nhà mới làm được tất cả những điều cần thiết. Trong bệnh viện thường bị nhiều chướng ngại, làm cho khó được văng sanh hơn.

 Hỏi:

... giọng nói của con hơi run xúc động khi khai thị v́ chưa bao giờ con phải làm chủ nói chuyện trước t́nh h́nh có mặt của người lớn.  Nhưng khi niệm Phật th́ con niệm rất là chân thành và rơ ràng chứ không run giọng.  Con thay phiên cho bác MT hướng dẫn lúc đó thôi.  Vậy con có tội nặng không vậy?

 Trả lời:

Cháu đă thành tâm, đem hết sức ḿnh để hộ niệm th́ sao lại có tội? Chuyện được văng sanh hay không là do duyên phước của người bệnh, cháu đă tận tâm cứu là đă làm trọn đạo nghĩa người hộ niệm rồi.

 Lần đầu tiên hộ niệm ai cũng lúng túng và thường sơ suất, đây là chuyện thường. Chính tâm cháu thiện lành, từ bi là cháu đă tạo công đức. Người thời nay chết đi dễ ǵ sanh lại làm người, cháu cứu người vượt qua tam ác đạo, gieo nhiều duyên niệm Phật cho họ th́ cũng có công đức chứ không có tội đâu.

Một lần hộ niệm th́ có thêm kinh nghiệm. Cần nghiên cứu thêm cho vững vàng đề tương lai việc cứu người được viên măn vậy.

 Chúc cháu an vui, niệm Phật tốt.

 A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(16/04/2009)