CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Cách trợ niệm của Tịnh Tông Học Hội

 Hỏi:

Sau khi tụi em niệm được vài tiếng, 3-4 giờ ǵ đó th́ gia đ́nh đó có mời một vị tới ... vị đó tới th́ bắt đầu đụng vào thân thể của người quá cố, t́m hơi ấm, vẽ chữ lên tay chân v.v...  Khi em thấy vậy th́ nhóm tụi em liền rút lui ra về v́ cảm thấy không hợp với phương pháp trợ niệm của Tịnh Tông Học Hội.  Sau đó em có nghe các đồng tu khác kể lại là vị đó dùng tay ấn vô trán của người quá cố suốt buổi, và lúc đó ... CD lên mọi người niệm Phật theo, niệm rất nhanh...  V́ em cảm thấy phương pháp làm như vậy có thể ảnh hưởng tới việc văng sanh...

 Trả lời:

Trên thế gian này có rất nhiều cách hộ niệm khác nhau. Diệu-Âm chỉ biết cách hộ niệm cho người lâm chung văng sanh về Tây-phương Cực-Lạc của Tịnh-tông học hội, đây cũng là Phương pháp của chư Tổ Tịnh-Tông ứng dụng xưa nay cứu  người văng sanh Tây-phương Cực-lạc. Phương Pháp này là sự ứng dụng kinh Phật một cách cụ thể, chính xác và rất đúng theo các kinh A-Di-Đà, Vô-Lượng-Thọ, Quán-Vô-Lượng-Thọ và các kinh đại thừa khác.

C̣n những cách hộ niệm khác th́ v́ không biết cho nên không dám bàn tới!

Trước đây Diệu-Âm có đọc qua những cách gọi là "Trợ niệm" rất lạ lùng, ví dụ như người hộ niệm lấy tay chận động mạch máu chính ở cổ của người bệnh, chỉ cho phép máu chạy lên đầu, không cho máu chạy xuống dưới(?). Hoặc có cách hướng dẫn phải tạo một vết thương cho chảy máu để thần thức theo đó mà xuất ra(?), v.v... những phương cách này nghe qua quá nguy hiểm! Mất tự nhiên! Cũng không biết bắt nguồn từ đâu? Nên Diệu-Âm quyết định không dám theo!

 Có một sách khác viết ra, tŕnh bày cho người bệnh nghe đến những cảnh giới rất ghê sợ! Những h́nh ảnh đó, người b́nh thường nghe đến nhiều khi cũng phải sợ rợn tóc gáy, huống chi là người sắp chết! Điều này thật trái với cách hộ niệm của Tịnh-độ tông. Tịnh-độ tông th́ làm cho người ra đi an lành, vui vẻ, ứng theo kinh gọi là tâm bất điên đảo, c̣n ở đây th́ ngược lại. Thấy vậy Diệu-Âm không dám theo.

 Có nhiều cách gọi là "Hộ niệm", nhưng thực ra h́nh thức giống như một pháp chiêu hồn, lên đồng, pháp cầu siêu sau khi chết, v.v... chứ không phải hộ niệm văng sanh.

 Có những pháp khác hộ niệm cho người chết, nhưng không chủ tâm giúp cho người sắp bỏ báo thân văng sanh Cực-lạc quốc của Phật A-Di-Đà, mà họ chỉ nhắm đến việc giúp cho người chết thoát được cảnh giới xấu nào hay cảnh đó, rồi cầu cho người đó tái sanh trở lại làm người, hoặc các cảnh giới khác trong ba đường thiện...

 Tất cả những cách hộ niệm khác lạ này Diệu-Âm không biết rơ, nên không dám phê b́nh đến. Chư vị muốn biết phải tự t́m hiểu lấy. Nếu chưa thấu rơ những phương pháp đó ứng hợp căn cơ nào, trường hợp nào, mà chư vị vội vă đem ra áp dụng th́ hậu quả đúng hay sai, quí vị phải tự chịu trách nhiệm lấy về vấn đề nhân quả. Trong đời Diệu-Âm đă chứng kiến tận mắt rất nhiều cuộc niệm Phật văng sanh, thoại tướng tốt đẹp bất khả tư ngh́, người ra đi theo A-Di-Đà Phật về nước Cực-lạc, thật đúng như kinh Phật dạy. Thấy vậy Diệu-Âm quyết ḷng tin theo pháp hộ niệm của Tịnh-tông và nhiệt ḷng tuyên dương pháp này để cứu người văng sanh. Quyết ḷng không dám thay đổi, cũng không dám hiếu kỳ hay bắt chước người khác để thí nghiệm những phương pháp lạ.

 Nhắc lại, phương pháp hộ niệm của Tịnh-tông là giúp cho người sắp xả bỏ báo thân niệm câu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-độ. Nếu người đi làm được ba điều Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, hơn nữa được trợ niệm cẩn thận th́ h́nh như người nào cũng ra đi an nhiên, nhiều tướng lành hiện ra bất khả tư ngh́. Dựa vào kinh mà ấn chứng, ta tin tưởng người đó được văng sanh Cực-lạc. Hiện tại ở Việt-Nam hiện tượng này đă xảy ra khắp nơi, hàng ngày, thật là một cơ duyên thù thắng cho người Việt chúng ta vậy.

 Những điều cấm kỵ căn bản là trong ṿng 8 giờ từ lúc tắt thở:

- Không được đụng chạm vào thân xác người chết.

- Không được hiếu kỳ sờ mó, thăm ḍ hơi ấm.

- Người thân không được khóc lóc, than thở bên cạnh thân xác.

 Trường hợp nêu ra trong câu hỏi này th́ thân xác đă bị đụng chạm, bị vẽ vời, bị ấn vào trán để làm phép ǵ đó(?), v.v... nghĩa là bị đụng chạm quá sớm sau khi tắt thở. Đây là điều không hợp với cách hộ niệm của Tịnh-tông.

 Hỏi rằng, đó là phương pháp ǵ? Có đúng pháp hộ niệm không? Thần thức có được văng sanh không? Có bị nạn ǵ không? Sẽ đi về cảnh giới nào? ... Xin thưa rằng, Diệu-Âm không biết. Chỉ biết chư Tổ Tịnh-độ cấm làm như vậy, th́ Diệu-Âm nói không nên làm! Thế thôi.

 A-di-đà Phật

Diệu Âm

(20/11/2008)