THƯ TRẢ LỜI VỀ HỘ NIỆM

CỦA CƯ SĨ DIỆU ÂM

***

Buông xă, niệm Phật để Văng Sanh

 Hỏi:

Vấn đề: ... đi hộ niệm cho 1 cô phật tử (cô phật tử này thường hay cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng - việc làm này rất lâu năm rồi), do phải đi bộ nên khi đến nơi th́ cô phật tử này đă tắt thở khoảng 1 tiếng đồng hồ, ... (vị này) lấy tay sờ vào thân thở cô phật tử này th́ thấy ḷng bàn chân nóng, ... (Vị này) mới nói là: "CÁC CON, PHẬT TỬ NÀY ĐỌA ĐỊA NGỤC RỒI CÁC CON AH" bây giờ thầy tṛ ḿnh niệm PHẬT để cứu cô phật tử này, thế là ... (Vị này)cùng với 5 ... (vị khác) niệm PHẬT liên tục được 2 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng đồng hồ ... (Vị này) dùng 2 BÀN TAY đặt vào 2 ḷng bàn chân của cô phật tử này (giống như dùng nội lực của ḿnh đẩy hơi nóng của ḷng bàn chân lên trên) kết quả là TRÊN NGỰC NÓNG... (Vị này) nói: "THẦY TR̉ M̀NH CHỈ ĐỦ KHẢ NĂNG CỨU CÔ PHẬT TỬ NÀY LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI THÔI". Sau đó ... (Vị này) và 5 ... (vị khác) không niệm phật nữa, ra về...

 

Trả lời:

Kính Thầy HP,

 Diệu Âm hơi phân vân rằng, không biết câu chuyện này có đúng chính xác như đă kể hay không? Nếu đúng như vậy th́ có nhiều chỗ hơi "lúng túng!"...

 Nói điều liên quan đến Phật pháp, Diệu Âm học sao nói vậy, chứ không dám quanh co, cũng không dám nói trái lệch với những ǵ đă học được. Cho nên, nếu có điều ǵ không vừa ḷng xin thầy tha thứ.

 Trước khi đi vào câu hỏi chính phía sau, Diệu Âm sẽ dựa theo pháp hộ niệm văng sanh, xin nêu ra đây những "điều lúng túng!" đă xảy ra chung quanh câu chuyện.

 Thứ nhất, chính cô PT này không tu Tịnh Nghiệp, không biết niệm Phật, không biết đường văng sanh. Cô ta chỉ là người tu phước th́ khó ḷng được văng sanh Tịnh độ!

 Thứ hai, cô PT đă tắt thở cả tiếng đồng hồ rồi mới có người tới "hộ niệm". Như vậy th́ quá trễ. Hộ niệm cần phải thực hiện trước khi lâm chung, ngay thời điểm lâm chung, và suốt thời gian sau khi tắt thở ít ra 8 giờ đồng hồ niệm Phật không gián đoạn. Câu chuyện hộ niệm này không thực hiện được những điều này.

 Thứ ba, thân nhân trong gia đ́nh h́nh như không có ư niệm ǵ về hộ niệm. V́, nếu có người trong nhà biết pháp hộ niệm th́ chắc đă nhắc nhở đến rồi. Ở đây h́nh như chỉ để người chết như vậy một cách im ĺm, buồn hiu, không có một tiếng niệm Phật bên cạnh.

 Thứ tư, người tới "hộ niệm", nhưng xin thưa thực, cách hộ niệm có nhiều điểm khác lạ. Nếu lấy pháp hộ niệm của Tịnh độ tông, th́ cách hộ niệm ở đây đă phạm đến nhiều điều cấm kỵ như:

- Mới chết 1 giờ đă đụng chạm vào thân xác để thăm ḍ.

- Niệm Phật mới được 2 tiếng đồng hồ lại đụng chạm vào thân xác nữa để thăm ḍ tiếp,

- Hộ niệm mà dùng chưởng lực hay nội công ǵ đó của ḿnh để đẩy thần thức lên, (lạ quá!)

- "Hộ niệm" mới được 3 giờ sau khi chết, đă vội vàng bỏ ra về.

 Nếu nói đến các cách hộ niệm khác th́ Diệu Âm không biết. Chứ c̣n dựa theo pháp Hộ niệm văng sanh của Tịnh Tông mà xét, th́ sự hộ niệm kể trong câu chuyện này không được hoàn chỉnh. Đầu không hoàn chỉnh, giữa không hoàn chỉnh, cuối cũng không hoàn chỉnh luôn!

 Đầu không hoàn chỉnh, nghĩa là khoảng thời gian trước khi xả bỏ báo thân, chung quanh người chết không có một dấu hiệu ǵ liên quan đến việc trợ niệm văng sanh, không có người niệm Phật. 

 Cô Phật tử chỉ chuyên cúng dường tứ sự cho chư Tăng, có nghĩa là cô đó là người tu phước, không chủ tâm niệm Phật, không tha thiết nguyện văng sanh, Tín-Nguyện-hạnh không có, không biết đường về Tây-phương Cực-lạc.  Không tu "Tịnh Nghiệp", th́ chắc rằng khó mà biết đến pháp hộ niệm văng sanh.

 Thực ra, hộ niện cần phải chuẩn bị trước, càng sớm càng tốt. Trong lúc đang khỏe mạnh, đang tu hành th́ phải lo t́m hiểu, học tập và biết cách "Hộ niệm" rồi. Đến lúc lâm chung là giai đoạn cao điểm, và khi tắt hơi cho đến tối thiểu 8 giờ sau là giai đoạn chót để hoàn thành việc hộ niệm. Chứ hộ niệm không phải đợi chết rồi mới t́m người tới tụng kinh niệm Phật đâu.

Giữa không hoàn chỉnh, từ chỗ không tu tịnh nghiệp, không biết hộ niệm, nên thường cứ chờ chết rối tính sau. Người sống mờ mịt không biết làm ǵ. Người chết mờ mịt không biết đường nào để đi. Thật sự, tương lai quá mờ mịt đen tối!

 Ngược lại, chính v́ không biết nên người thế gian thường có những hành động sai lầm. Nói rơ hơn, có thể những điều cấm kỵ đă bị phạm phải rất nhiều trong suốt những ngày cô ta sắp rời bỏ báo thân. Cụ thể như:

- Tâm tham chấp thế gian không xả. Trước cảnh bệnh sắp chết chắc chắn sợ chết, lo âu, bất an, hăi kinh.

- Không biết đường giải thoát tam giới nên chới với trong nghiệp báo, bị nghiệp chướng hiện hành, nghiệp khổ báo hại.

- Lúc đau bệnh không ai khai thị, hướng dẫn, nhắc nhở việc niệm Phật văng sanh, mê muội dễ bị vướng cạm bẫy của oan gia trái chủ.

- Lúc sắp chết bị sự buồn thảm, than thở, u sầu: làm cho tâm rối như tơ ṿ.

- Lúc lâm chung bị người thân khóc lóc, kêu gào thảm thiết, khiến tâm rối loạn càng thêm rối loạn.

- Lúc tắt hơi bị người nhà ôm ấp, níu kéo, va chạm... làm cho đau đớn đến hồn kinh phách lạc.

 Nhiều gia đ́nh c̣n phạm thêm các điều kỵ khác nữa như:

- Người bệnh vừa mới tắt hơi th́ đem xác đi tắm rửa, thay áo quần.

- Vội vă mời bác sĩ đến chích thuốc chống ră, chống hư thối.

- Ḱnh căi với nhau, bất đồng ư kiến, gây náo loạn bên người chết.

- Tẩn liệm quá sớm (do coi ngày coi giờ?).

- v.v...

 Những điều đại cấm kỵ này mà bị phạm phải th́ thật là tội nhiệp cho vong nhân! Đây chính là những duyên xấu do hoàn cảnh và người thân đem đến, khiến cho thần thức người chết bị đọa xuống cảnh giới đen tối.

 Người biết rơ phương pháp hộ niệm có thể ngăn ngừa được tất cả những ách nạn này.

  Cuối không hoàn chỉnh, chính là sự hộ niệm có nhiều điểm suất:

- Mới 1 tiếng đồng hồ đă thăm ḍ hơi ấm. (Hơi ấm trong khoảng thời gian này không thể chính xác được!).

- Hộ niệm thiếu thành khẩn, thiếu ḷng ngưỡng cầu Phật gia tŕ. Cụ thể như không cầu Phật lực của đức Di Đà tiếp dẫn, mà lại dùng nội công của ḿnh để đẩy(!). Đây là tự ḿnh thay thế Phật để tiếp độ(?). Pháp hộ niệm này hơi lạ lùng!

- Khởi tâm hiếu kỳ trong khi hộ niệm, v́ vừa hộ niệm vừa thăm ḍ hơi ấm.

- Niệm Phật quá ít, quá ngắn đă bỏ ra về. Chưa đủ an toàn. Nên nhớ, những điểm ấm trong ṿng 2-3 tiếng đồng hồ cũng không thể chính xác được.

- Không có lời khai thị hướng dẫn cho thần thức tín-nguyện-hạnh văng sanh

- Không có lời điều giải đối với oan gia trái chủ để gỡ nạn cho người chết.

 Nói chung, sự hộ niệm đă có nhiều điểm sơ suất!

  Hỏi:

1. phật tử này thường cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng. TẠI SAO LẠI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC? ( HP đọc trong các kinh thấy nói rằng: phước đức cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng rất lớn).

 

Trả lời:

Cúng dường là tu phước, tu phước th́ tạo nhân phước, nhân phước th́ hưởng phước. Nhất định không thể nói cúng dường tứ sự cho chư Tăng mà bị đoạ địa ngục được.

 Có thể, trong suốt thời gian tu hành, ngoài h́nh thức cúng dường ra, cô ta đă sơ ư phạm phải những lỗi lầm khác, khởi tâm động niệm vướng vào các điều tham sân si mà bị nạn đó thôi.

 Người tu phước mà không biết giữ ǵn phước th́ phước mất trụi lũi. Ví dụ, tu phước mà khoe khoang, cống cao, ngă mạn, ganh tỵ, thị phi, cho ḿnh hay, chê người dở... nói chung chấp trước dẫy đầy, th́ phước đâu c̣n nữa. Ngược lại hoạ đến trùng trùng!

 Tu phước là nhân hưởng phước, nhưng ngu si th́ nhân sanh vào hàng súc sanh. Tu phước mà ngu si th́ thành súc sanh để hưởng phước. Có những con vật hưởng phước rất lớn, ví dụ con chó trong nhà người tỷ phú.

 Tu phước th́ hưởng phước, nhưng thường để tâm sân giận th́ tạo nhiều chủng tử địa ngục. Lúc chết nổi cơn sân giận coi chừng bị xuống địa ngục chịu nạn trước, c̣n phước th́ chờ cơ duyên sau này.

 Tu phước th́ hưởng phước, nhưng tự hào về việc tu phước, thường cống cao ngă mạn th́ coi chừng thành A-tu-la để hưởng phước.

 Tu phước dù cho có lớn tới đâu, nghiệp thiện dù lớn tới đâu, cũng ch́ là phước báu nhân thiên, nhiều lắm th́ cũng chỉ đầu sanh lại trong tam thiện đạo là cùng. Nhất định không thể thoát tam giới.

 Cô này tu phước, không biết tu huệ, th́ cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi quả thật mờ mịt. Đường tu hành thật sự c̣n nhiều điểm thiếu sót!

 Làm thiện mà chấp vào việc thiện th́ không c̣n là thiện nữa! Phật dạy, tu phước có hai loại: "Hữu tướng tam luân""Vô tướng tam luân". Tam luân là: Người bố thí, người nhận bố thí và vật bố thí.

 "Hữu tướng tam luân" là bố thí cúng dường mà c̣n biết rằng ḿnh bố thí cúng dường, c̣n biết người được bố thí cúng dường, c̣n nhớ món tiền ḿnh bố thí cúng dường, th́ sự cúng dường này không có công đức. Hữu tướng tam luân không thể liễu thoát sanh tử.

 "Vô tướng tam luân" hay "Tam luân thể không" là bố thí cúng dường nhưng phải biết quên nó đi, đừng để nó vướng trong tâm, th́ việc thiện này mới có công đức, trợ giúp tích cực cho việc tiến tu đạo nghiệp. Người niệm Phật tu bố thí cúng dường, nhưng đừng chấp tại đó, hằng ngày cứ đem tất cả phước lành ǵ tu được hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng về Tây phương cầu văng sanh, th́ phước lành này biến thành tư lương để văng sanh.

 Phước và Huệ đều tu mới viên măn đường đạo. Phước là Sự, huệ là Lư. Sự là bố thí, cúng dường, làm thiện. Lư là tâm nguyện giải thoát. Chỉ tu phước thiện, không lo đường giải thoát, th́ tương lai c̣n lắm gian truân!

 Ngài Tĩnh Am đại sư nói, "Thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng", là lời cảnh cáo những người tu thiện nhưng chấp vào việc thiện. Đă chấp vào việc thiện th́ không giải quyết được chuyện sanh tử luân hồi. C̣n ở trong luân hồi th́ c̣n vướng vào nghiệp báo. C̣n theo nghiệp th́ ách nạn c̣n trùng trùng.

 Kinh Hoa nghiêm có nói, "Quên phát Bồ-đề tâm, mà làm việc thiện, th́ toàn là nghiệp của ma". Người không có tâm thoát ly sanh tử, không có tâm văng sanh thành đạo, mà cứ chuyên lo làm việc thiện, th́ việc thiện này trở thành nghiệp ma. V́ sao vậy? V́ không ra khỏi tam giới th́ vẫn trong ṿng kiểm soát của Ma Vương. Ma oán, ma sự, ma chướng, nghiệp chướng, oan gia traí chủ chướng, báo chướng... nhất định phải đối đầu, không trước th́ sau.

 Cho nên, hướng dẫn tu hành phải chỉ đường tu cho chánh, cho thẳng, cho liễu pháp, chứ không nên sơ ư chỉ nửa vời, mông lung, "Bất liễu giáo", làm cho chúng sanh lạc đường. Tội nghiệp khá lớn!

 Điển h́nh, tại sao cô PT này tu hành lâu năm mà c̣n bị nhiều sơ suất vậy?

 Ta thử nêu ra một số trường hợp thường t́nh, trong đó có thể cô ta đă vướng phải chăng.

 - Một là, ư niệm rằng tu hành chỉ là việc làm lành, lánh dữ là đủ.

- Hai là, suốt đời chưa có dịp nghe được ai giảng đạo lư thoát lư sanh tử luân hồi, đạo lư niệm Phật văng sanh Cực-lạc, nên không biết đường nào tu cho đúng.

- Ba là, có thể có nghe pháp, nhưng không hợp căn cơ. Nghĩa là, toàn là những đạo lư huyền diệu, cao siêu. Những pháp vi diệu của hàng thượng căn cao vút trên mây xanh. Lư hay, nhưng làm không được, lại sinh ra vọng tưởng.

- Bốn là, có thể v́ không biết đường giải thoát nên chính cô ta đă tự nguyện tu đường lục đạo luân hồi.

- Năm là, mỗi lần làm phước đều được tiếng khen. Thấy vậy tưởng là đủ, là ngon, là đắc... Có ngờ đâu, bên cạnh nhân phước này đă có rất nhiều nhân họa xảy ra. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện có nói, ở cơi Nam-diêm-phù-đề này, chúng sanh khởi tâm động niệm, không có ǵ là không nghiệp. Như vậy làm sao cô ta tránh khỏi tạo nghiệp chướng!

- v.v... v.v..

 Suốt đời tu phước, tâm cứ lần quần trong chuyện phước báu thế gian th́ ngàn đời vạn kiếp không có ngày thoát ly tam giới.

 Người không tu th́ không biết đạo. Người có tu hành th́ gọi có đạo. Có đạo nhưng chỉ biết cái đạo "Bất liễu giáo", cứ tu lần quần trong ngơ cụt, không biết đâu là đường thành đạo, th́ rơ ràng, rốt cuộc cũng uổng phí công phu tu hành.

 Xin hỏi rằng, trách nhiệm này quy cho ai đây?

  Hỏi:

Sư phụ của vị ... này đă dùng nội lực của ḿnh đề vận chưởng đẩy hơi nóng từ ḷng bàn chân lên trên ngực của người lâm chung. Vậy có đúng với luật nhân quả không?

 

Trả lời:

Phương pháp hộ niệm này lạ quá. Trong pháp hộ niệm của chư Tổ sư Tịnh độ tông Trung quôc truyền lại không có nói đến cách vận chưởng này. Hơn nữa trong ṿng 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở chưa thể xác quyết đường tái sanh. Diệu Âm không biết, nên không dám bàn đến.

 

Hỏi:

Nếu như những vị học tăng này niệm Phật tiếp tục khoảng 1 thời gian nữa có thể cứu cô này được văng sanh hay không?

 Trả lời:

Trong kinh nghiệm hộ niệm, khi gặp trường hợp bị trở ngại, người đi hiện tướng xấu, hoặc không tốt lắm, nhiều BHN đă phát tâm hộ niệm thêm, thành khẩn khai thị, thành khẩn điều giải oan gia, gia đ́nh thân nhân thành tâm lạy Phật cầu gia bị, thay người chết sám hối nghiệp chướng... Có nhiều trường hợp liền sau đó đă chuyển tướng, từ xấu thành tốt đẹp vô cùng. Thật bất khả tư ngh́!

 Nhưng điểm chủ yếu, vẫn là chính người đang bị nạn đó có chịu hồi đầu hay không.

 Người niệm Phật quyết ḷng văng sanh thành đạo, th́ hăy tập buông xả, mau mau buông xả thế trần xuống.

 HT Tịnh Không dạy: Nh́n thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật.

 A-di-đà Phật

Diệu Âm kính bút,

(23/06/09)