CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Hóa giải chướng ngại

 Hỏi:

chỗ cháu mọi người đang hộ niệm cho một ông khoảng 80 tuổi rồi, ông đangvới con gái, con gái của ông làm nghề bán ăn sáng, hàng ngày sát hại rất nhiều con cua. Vậy khi mọi người đến trợ niệm th́ chướng ngại cho việc ông văng sanh. Nếu chướng ngại th́ cách để hóa giải chướng ngại này không ạ ?

 

Trả lời:

Sát sanh hại vật ảnh hưởng rất lớn đến việc văng sanh. Người con sát nhiều cua như vậy cũng một chướng duyên cho Cụ. Nhất trong lúc hộ niệm tiếp tục sát hại sanh vật th́ khó ḷng cầu được sự cảm ứng.

 C̣n hộ niệm th́ ḿnh chỉ làm hết sức, phải yêu cầu người nhà không được sát sanh trong suốt thời gian hộ niệm 49 ngày từ khi người bệnh chết. 

 Muốn hộ niệm cho cha mẹ văng sanh con cái tiếp tục giết sanh vật không thuơng tiếc, th́ sự hộ niệm không ḷng thành. Hơn nữa sát sanh lúc hộ niệm coi chừng bị thêm nạn oan gia trái chủ, thù trước thêm oán sau, họ thể đánh mạnh hơn nữa, thành ra việc hóa giải oán thân trái chủ khó thể thành tựu! Sát sanh chắc chắn điều phải cấm cữ! Nếu người nhà không chịu ngừng tay th́ chúng ta nhiều khi cũng đành phải từ chối hộ niệm vậy.

 Vậy th́, người nhà phải ngừng sát sanh, phải thành tâm sám hối, thay tiếp tục sát sanh th́ hăy thành tâm phóng sanh để chuộc tội. Hơn nữa, từ nay về sau đừng sát sanh nữa mới tốt.

 Hỏi:

một bạn đồng tu mới gia nhập ban hộ niệm, người này chưa hiểu về đạo Phật nay muốn nhờ ban hộ niệm bốc mộ theo nghi thức nhà Phật, lại không muốn theo những ông thầy cúng. Như vậy ban hộ niệm nên đi niệm Phật để giúp gia đ́nh họ không , xin nhờ chú chỉ cho cách ban hộ niệm phải biết làm như thế nào trong trường hợp này ạ ?

 Trả lời:

Diệu Âm chỉ biết khuyên người niệm Phật hướng dẫn hộ niệm văng sanh, không rành về việc bốc mộ. Xin hỏi quư Thầy th́ hay hơn.

 Thành thật không rành lắm, xin lỗi nghen.

 Khuyên rằng, ban hộ niệm chỉ chuyên vào một chuyện duy nhất hộ niệm cho người văng sanh th́ tốt nhất, những chuyện khác chớ nên xen vào, vậy tâm chúng ta mới thanh tịnh làm trọn tâm Bồ-đề thiêng liêng cao cả của ḿnh.

 Khi hộ niệm xong coi như xong nhiệm vụ. Nếu gia đ́nh mong cầu muốn chúng ta tiếp tục niệm Phật hồi hướng công đức, th́ cũng thể làm được, bằng cách mỗi bữa cộng tu gọi người nhà tới tham dự niệm Phật chung sau cùng hồi hướng công đức cho người đó. Đây cũng cách giúp cho gia đ́nh kết duyên sâu hơn vào pháp môn Tịnh-độ.

 Người nhà muốn ban hộ niệm hồi hướng công đức, nhưng họ không muốn tham gia công tu th́ ta cũng nên hồi hướng công đức cho người ra đi, nhưng tâm người trong gia đ́nh không thành, th́ người đi cũng hưởng ít thiện lợi!

 A-di-đà Phật

Diệu Âm

(25/11/2008)