CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Khả năng hộ niệm  

Hỏi: 

Khi hộ niệm cho trường hợp đang hấp hối lại có một trường hợp khác cũng hấp hối (2 trường hợp này ban hộ niệm đều hộ niệm thường xuyên khi chưa hấp hối) ban hộ niệm gặp trở ngại v́:

- Phải niệm 24/24.

-Thành viên chỉ có 8 người .

-Các ban hộ niệm khác đều bận.

Trả lời:

Ḿnh đâu có thần thông, biết phân thân như Thánh chúng ở cơi Tây-phương đâu mà phân thân đi hộ niệm cho đủ khắp. Cần đ̣i hỏi người trong gia đ́nh phải lo việc hộ niệm cho người thân của họ.

Hộ niệm 24/24 có nghĩa là người bệnh hoặc người lâm chung phải được hộ niệm 24/24 chứ đâu phải người ban hộ niệm phải có mặt 24/24. Ḿnh tham dự trong khả năng tối đa của ḿnh, bắt buộc gia đ́nh phải lo hết tất cả. Khi nào ban hộ niệm của ḿnh có người th́ tới phụ hộ niệm. Chứ có cách nào khác hơn.

 

Hỏi:

Ban hộ niệm đang hộ niệm cho một trường hợp đă được 8 giờ nhưng chưa tốt phải niệm tiếp tục. Lại có một trường hợp hấp hối cần hộ niệm (2 trường hợp này cũng được hộ niệm thường xuyên).

-Thành viên chỉ có 8 người, có người phải đi làm nên niệm 8 giờ đă mệt rồi .

-Các ban hộ niệm khác cũng bận .

Trả lời:

Hai câu hỏi gần giống nhau. Tùy duyên chứ không cách nào khác. Ḿnh làm v́ chúng sanh, nhưng chúng sanh phải tự lo cho chúng sanh th́ mới tương ưng với đại nguyện của Phật. Nhờ thế mới được cứu. Được cứu nghĩa là được sự sắp xếp.

Tất cả đều do nghiệp duyên dẫn dắt. Người thiếu phước th́ đành chịu chướng ngại, chứ biết làm sao hơn.

Người trong gia đ́nh bắt buộc phải lo hộ niệm và chạy t́m người hộ niệm cho người thân, chứ không thể đổ dồn cho ban hộ niệm được. Phải nói rơ chuyện này với thân chủ trước khi khởi sự hộ niệm. Đừng để ban hộ niệm th́ lo hụt hơi, c̣n người nhà của họ th́ ỷ lại. Không tốt!

Ban hộ niệm cần thêm người tham gia, và ban hộ niệm phải biết chia phiên nhau, không nên dồn hết lực lượng cùng niệm. Dồn lực lượng hộ niệm, ban đầu thấy ngon lành, nhưng không có đường dài. Nhiều cuộc hộ niệm, một phiên có tới mấy chục người. Tổ chức như vậy cũng tốt trong một số trường hợp, nhưng nhiều lúc có thể làm cho người bệnh bị mệt, căng thẳng, phiền năo, hoặc không dám xin nghỉ khi bị quá mệt. Hơn nữa tổ chức như vậy thật quá phí sức cho ban hộ niệm, khổ cho người hộ niệm. Không ổn!

Quyết định cần phải uyển chuyển mới tốt. Tối đa 10 người một ca là đủ rồi, các người khác lo nghỉ ngơi. Phải làm đường dài, không làm đường ngắn mà sinh trở ngại về sau.

Ban hộ niệm chỉ có 8 người th́ chia làm 4 ra, mỗi lần 2 người tới niệm Phật, bắt buộc người nhà phải tăng cường thêm 2,3 người nữa là đủ.

Quan trọng là khai thị tốt, hướng dẫn chính xác, ḷng thành tâm, chứ không hẳn phải thật đông là tốt, nhất là nhà nhỏ hẹp quá, nhiều người cùng hà hơi sẽ không đủ thanh khí, điều này cũng gây trở ngại cho việc văng sanh. 

Không làm phiền năo người bệnh, không được ỷ thị hay sơ ư gây thù hằn với oan gia trái chủ. Ḥa giải được th́ tốt cho cả oan gia và người lâm chung, không được th́ đó là duyên phận của họ.

Nhiều người, khi thấy ḿnh đưa được một số người văng sanh xong th́ vội tưởng ḿnh ngon, đâm ra ngạo mạn, nói lời khinh bạc với oan gia trái chủ, nói lời như ra lệnh, hăm dọa họ, v.v... Tất cả phải tránh.

Phải tùy duyên vậy.

Hỏi:

Có một vị trưởng nhóm của một ban hộ niệm nói với rằng: Sau thời gian hộ niệm cho một người, nếu c̣n hai điểm nóng th́ có thể niệm tiếp. Nếu chỉ c̣n một điểm nóng th́ niệm tiếp không có tác dụng.

Trả lời:

Diệu Âm chưa bao giờ hướng dẫn như vậy, hăy đọc kỹ lại.

Nếu chỉ c̣n nóng một chỗ thôi th́ có thể xác định được cảnh giới họ đi lúc đó, chứ chưa bao giờ nói rằng c̣n nóng một chỗ th́ hộ niệm không có tác dụng nữa. Thêm vào câu "không có tác dụng nữa" "ăn gian", không "ăn gian" th́ hiểu lầm, hay đọc lướt qua mà sót ư.

Có nghĩa là, khi thấy họ chưa được văng sanh Tây-phương ḿnh cũng nên phát tâm hướng dẫn tiếp, hộ niệm tiếp để cảnh giới họ cao hơn. Ngay cả người chết, đă bỏ trong ḥm, ḿnh c̣n đi dự cầu siêu để mong họ được cơ hội văng sanh, th́ tại sao lại nói "hộ niệm không c̣n tác dụng nữa"?

C̣n nóng nhiều chỗ (hai chỗ trở lên) trên thân thể th́ ḿnh nên nghĩ rằng, thần thức có thể c̣n vướng trong thân thể, chưa ra được. Chư Tổ dạy, trường hợp này không được tẩn liệm, mà phải tiếp tục hộ niệm để giúp họ văng sanh. Nếu sau 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ mà thoại tướng không được tốt th́ ḿnh nên phát tâm niệm thêm cho họ. Cần khai thị chỉ điểm đường văng sanh, cầu cho thần thức ngộ ra đường giải thoát, đừng lưu luyến thế gian, con cháu, thân xác, v.v... bị kẹt. Hoặc họ đang bị kẹt chỗ nào đó ḿnh khuyên cho nhiều để họ tỉnh ngộ mà niệm Phật cầu A-Di-Đà Phật tiếp dẫn. Vấn đề này gia đ́nh phải hiểu đạo mới được. Nếu họ muốn chôn sớm cho khỏe th́ ḿnh niệm một câu: "A-Di-Đà Phật" rồi ra về, chứ không cách nào khác! 

V́ thế, khi người chết mà chôn hoặc thiêu sớm quá th́ tội nghiệp cho họ. Người không hiểu đạo cứ tưởng tắt hơi là hết. Hoàn toàn không đúng. Chôn, thiêu quá sớm, nhiều lúc chẳng khác ǵ chôn sống vậy.

Hỏi:

Có một trường hợp người được hộ niệm sau 8 giờ c̣n nóng ở 2 điểm Ở BỤNG VÀ NGỰC. Ban hộ niệm tiếp tục niệm thêm 4 giờ nữa, hơi nóng chỉ c̣n Ở NGỰC. Trong trường hợp này nếu niệm thêm th́ người này có CƠ HỘI VĂNG SANH không?

Trả lời:

Chắc chắn văng sanh th́ không dám nói, nhưng nói "có thể được" văng sanh th́ dám nói. Rất nhiều trường hợp sau 8 giờ, thân xác không tốt, nét mặt không tươi, vậy mà hộ niệm thêm một thời gian nữa th́ thân xác biến chuyển, mặt tươi ra, thân thể mềm mại, và sau cùng th́ kiểm lại có nhiều người ấm trên đỉnh đầu.

Đó là, khi tắt thở c̣n bị nạn, 8 giờ tâm c̣n vướng víu, c̣n bị trở ngại, chưa biết đường nào đi. Nhưng nhờ tiếp tục hộ niệm, tiếp tục khai thị hướng dẫn mà họ đă ngộ và được văng sanh.

Hăy kiểm điểm lại về phương thức hộ niệm: khai thi, gia đ́nh, tín tâm, v.v... Đừng để hộ niệm mà người ra đi mất văng sanh. Lâu lâu nên họp mà bàn bạc ưu khuyết điểm.

Nếu người đi tin tưởng, gia đ́nh tin tưởng hỗ trợ, hộ niệm đúng cách, th́ thường không có trở ngại nhiều như vậy đâu. Sau 8 giờ thoại tướng sẽ rất tốt. Nếu sau 8 giờ thường khi không được viên măn, th́ ban hộ niệm hăy kiểm điểm lại cách hộ niệm, xét thử ḿnh có sơ ư chỗ nào không? Nếu nguyên nhân là do chính tại người chết hay tại gia đ́nh th́ khỏi bàn.

Ban hộ niệm nên kiểm lại các điểm sau:

- Khai thị có thiếu sót không?

- Cách nói có trôi chảy không? Đúng trọng tâm không? Lời nói có nặng nề quá không? Có hỏi bệnh nhân nhiều quá không? Có cầu kỳ hay ngạo mạn không? Có chấp lỗi người bệnh quá không? Có nói nhanh quá, nhiều quá không? v.v...

- Cách niệm có hợp với người bệnh không?

- Nhiều cuộc hộ niệm bị xen tạp nhiều thứ quá. Người HN h́nh như có khuynh hướng muốn thêm nhiều thứ vào cho rậm đám, đây là điều nên tránh. Ví dụ, niệm Phật th́ niệm 6 chữ hoặc 4 chữ là được rồi. Chớ nên niệm: 

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật (10 chữ) hoặc Nam mô pháp giới tạng thân A-di-đà Phật (10 chữ) v.v... không cần thiết. Không tốt lắm! 4 chữ hoặc 6 chữ là tốt nhất.

Nên nhớ, chủ yếu là niệm Phật. Có thể tụng kinh, tụng chú... Nhưng chỉ là phần phụ thuộc.  

- Người nhà có thường thầm th́ chuyện gia đ́nh, than khóc, cầu xin hết bệnh, c̣n mong: "C̣n nước c̣n tát", âm thầm chống phá việc hộ niệm... không?

- Gia đ́nh ḱnh căi, bất ḥa trong khi hộ niệm? Lúc chết rồi mà ḱnh chống nhau sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thần thức người ra đi.
- v.v... v.v...

Chúc thành công.

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(26/10/2008)