CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Hộ niệm có cần tụng kinh, đọc chú?

   Hỏi:

Người cư sĩ bạn của người mất, có mời chúng em đến hộ niệm trong ṿng 8 tiếng, sau 8 tiếng th́ người nhà của người mất gọi nhà quàng họ xuống mang xác đi. Trong thời gian chờ nhà quàng xuống th́ em thấy người cư sĩ trưởng nhóm họ làm những việc sau đây, em không biết có đúng không, em xin anh giải thích.

Chẳng hạn như họ đọc Chú Đại Bi, đến Bát Nhă Tâm Kinh, xong tụng kinh A Di Đà, chú Văng sanh, và niệm Phật thêm để chờ người nhà quàng đến...

 Em cũng có dự hộ niệm vài lần, nhưng chỉ thấy niệm Phật, từ 8-12 tiềng xong rồi thôi chứ không có làm thêm phần tụng kinh, tŕ chú.

 Xin anh Diệu Âm hoan hỉ giải thích giúp em giải toả những phân vân, để khi đi hộ niệm ḿnh biết những ǵ ḿnh cần làm và những ǵ minh không nên làm để cho người ra đi không bị thiệt tḥi mất phần văng sanh.

 Trả lời:

Đọc chú Đại bi, tụng Bát nhă tâm kinh, tụng kinh A-Di-Đà khi hộ niệm không có ǵ sai cả, nhưng thật sự để trực tiếp giúp người lâm chung văng sanh th́ câu Phật hiệu là mạnh nhất, thẳng nhất, trực tiếp chuyển cảnh giới cho người ra đi.

 Trong kinh Vô lượng thọ, Phật dạy 10 niệm tất sanh. 10 niệm này là niệm 10 lần danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tây-phương Cực-Lạc.  Hăy quyết tâm giúp cho người sắp chết niệm cho kỳ được 10 câu Phật hiệu cầu văng sanh.

 Tụng chú Đại-bi giải ách nạn, tiêu nghiệp chướng, tốt chứ không phải sai. Nhưng trong một thời gian quá ngắn ngủi và cấp bách này, người bệnh khó có thể tụng được để tiêu nghiệp. Dù có tụng được cũng khó nhất tâm trong t́nh huống quá cấp bách, tứ đại phân ly đau đớn cùng cực! Khó nhất tâm tụng niệm th́ làm sao tiêu nghiệp!? Vấn đề là ở chỗ này.

 Tụng Bát nhă tâm kinh để hiểu thấu lư không của chơn tâm tự tánh. Hiểu được lư không này th́ thành Phật. Nhưng thưa thực rằng, chính người c̣n đang khỏe cũng chưa chắc đă hiểu thấu lư đạo trong tâm kinh, th́ làm sao người bệnh (nghĩa là c̣n sống) b́nh tĩnh để hiểu. Khi chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thần thức đang trăn trở đấu tranh rất căng thẳng với t́nh chấp, đang quay cuồn trong cơn gió nghiệp, nào là oan gia trái chủ bủa vây báo hại, v.v... Thật là vạn điều thống khổ nói không nên lời, th́ thật sự cũng quá khó cho họ b́nh tâm để hiểu thấu đạo lư cao diệu trong tâm kinh.

 Hăy niệm Phật cầu Phật quang chiếu xúc, cứu độ người văng sanh. Câu Phật hiệu, ngắn gọn, rơ ràng giúp cho bệnh nhân c̣n sống hay thân trung ấm giựt ḿnh tỉnh ngộ niệm theo. Lời Phật A-Di-Đà thề rằng, người nào khi xả bỏ báo thân, niệm danh hiệu Ngài cầu văng sanh, dẫu cho mười niệm mà không được sanh, th́ Ngài không giữ ngôi Chánh-Giác.

  Niệm sáu chữ "Nam mô A-di-đà Phật" mà Phật c̣n sợ dài, c̣n sợ cho người sắp chết khó niệm được, nên chư Phật, cũng chư Tổ khuyên hăy niệm 4 chữ "A-di-đà Phật". Trong kinh Vô lượng thọ Phật cũng dạy 4 chữ "A-Di-Đà Phật". Ngắn gọn để dễ văng sanh hơn. Tại sao chúng sanh không chịu vâng lời Phật dạy!?...

 Mau mau chộp lấy cơ hội này mà thành tựu đạo quả, chớ sơ ư nữa mà ân hận vạn kiếp đó!

 Tụng kinh A-Di-Đà cũng rất tốt, nhưng suy cho cùng lư, th́ kinh A-Di-Đà Phật dạy cho chúng sanh niệm câu Phật hiệu để văng sanh, th́ lúc tối cần thiết này chúng ta hăy nhiếp tâm niệm câu Phật hiệu, tức là niệm toàn bộ kinh A-Di-Đà rồi đó.

 Nói chung, lúc lâm chung, không có ǵ khác hơn là niệm một câu Phật hiệu "A-Di-Đà", thành tâm, chí thành chí kính, cùng nhau niệm sẽ giúp cho người ra đi nhiếp tâm niệm theo, cầu xin văng sanh mà đưọc văng sanh.

 Đây là đường dễ nhất, trực tiếp nhất, chuyển đổi hẳn từ cảnh phàm phu tội chướng nặng ở cơi ta bà khổ lụy, về Tây-phương thành bậc bất thối chuyển. Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm niệm A-Di-Đà Phật th́ chủng tử A-Di-Đà Phật sẽ xuất hiện, chủng tử A-Di-Đà hiện ra th́ tương ứng với từ lực tiếp dẫn của Phật A-Di-Đà mà văng sanh về Tây-phương.

 Tóm lại, trong suốt thời gian từ sau khi tắt hơi cho đến 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ... Tốt nhất là hăy cùng nhau niệm câu Phật hiệu, niệm cho đến khi nhà quàng đem xác đi mới tốt. Tất cả kinh điển ǵ khác có thể tụng sau đó cũng được, chưa phải muộn.

 Nên nhớ, trong lúc lâm chung rất cần sự khai thị hướng dẫn, cần ngắn gọn, rơ ràng, chủ đích là khuyên buông xả tất cả để niệm Phật cầu Phật phóng quang tiếp độ văng sanh Cực-lạc. Đang vừa tắt hơi th́ khai thị ngay để người đó kịp thời tỉnh ngộ mà niệm Phật. Trong khoảng một vài giờ đầu sau khi tắt hơi rất cần tiếp tục nhắc nhở, khai thị, hướng dẫn thần thức niệm Phật cầu văng sanh. Cần nhắc thần thức đừng nên chạy theo những cảnh giới lạ, cứ một ḷng niệm A-Di-Đà Phật, chờ A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn là được văng sanh. A-Di-Đà Phật hóa hiện sẽ giống như ảnh tượng đang treo trước mặt bệnh nhân.

 Tụng kinh, tụng chú trong những lúc này không mạnh bằng câu Phật hiệu. Chư Tổ thường xuyên nhắc nhở rằng, tụng kinh không bằng tụng chú, tụng chú không bằng niệm A-Di-Đà Phật. Nhất là trong lúc hộ niệm, câu A-Di-Đà Phật là tất cả nguồn văng sanh thành đạo vậy.

 Niệm tám tiếng đồng hồ là thời gian tối thiểu, chứ không phải tối đa. Nếu niệm tám giờ mà người chết vẫn chưa hiển hiện tướng tốt th́ có thể họ chưa được phước phần thoát nạn. Đây là do nghiệp chướng báo hại, oan gia cản trở, hoặc tâm người ra đi c̣n mê muội tham chấp vào chuyện thế gian vô thường, như thương tiếc cái thân, thương nhớ con cháu, tham tiếc tài sản, uất hận chuyện ǵ, v.v... Nếu thuận duyên, hăy phát tâm niệm thêm cho họ đến 16, 20 tiếng. Rất tốt.

 Nên khai thị, hướng dẫn cụ thể, nghĩ thử người chết đang bị chướng nạn ǵ mà khai nói thẳng đến vấn nạn đó. Hăy hỏi người nhà để biết tâm chấp của người bệnh.  Hăy xem thử người nhà có tin hay không, có khóc hay không, có làm điều ǵ lôi kéo họ lại không?

 Khai thị rất quan trọng. Cần phải học tập cách nói trôi chảy, đừng nói ấp úng, ngập ngừng, giọng nói vững vàng, tin tưởng, thành tâm... Phải tập ứng đối suông sẻ, sáng suốt và phải đi thẳng vào trọng tâm của sự gút mắc mới cứu người được.

 C̣n chuyện tụng kinh cầu siêu, cúng tế,... không phải phần hành chính của người hộ niệm.

 Mong cho nhiều người sớm ngộ pháp Phật nhiệm mầu, mau mau ứng dụng phương cách hộ niệm vi diệu để cứu độ được người nào hay người đó. C̣n như cứ tiếp tục mê muội, không tin tưởng... th́ Phật cũng đành "tùy duyên"!

  A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(29/01/2009)