CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Điểm nóng 

Hỏi:

Trong một buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm về phương pháp HỘ NIỆM, có một vị thầy đưa ra một câu hỏi. Sau khi hộ niệm cho một người ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem điểm nóng cuối cùng ở đâu ,để biết người được hộ niệm có được Vãng Sanh hay không, hay sanh về cảnh giới nào? Nhưng căn cứ  vào Kinh sách nào của Phật để nói về những điểm nóng này mà Thầy đã tu mấy chục năm rồi vẫn chưa đọc qua.

 

Trả lời:

Điểm chính yếu để một người được văng sanh về Tây Phương Cực lạc chính là Tín Nguyện Hạnh đầy đủ. Một người giữ vững ba điểm này cho đến giây phút cuối cùng th́ sẽ được như nguyện. Trong kinh A-Di-Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Niệm Phật Ba-la-mật, v.v... nói đến thật rơ ràng. Xin tự xem kinh lấy.

 Một khi người được văng sanh th́ sau khi ra đi thường thường để lại những hảo tướng, nghĩa là thoại tướng rất tốt, như: thân xác mềm mại, nét mặt vui tươi, sắc diện hồng, đôi lúc có hương, có quang minh, có hoa nở, có chim tụ lại. Có người biết trước ngày giờ xả bỏ báo thân, có người báo cho biết là A-di-đà Phật cùng Thánh chúng đă đến tiếp dẫn họ, v.v...

 Những thoại tướng này có lúc nhiều, có lúc ít, có người có hầu như đầy đủ, có người rất khó phân biệt. Sở dĩ khác nhau là do phẩm vị văng sanh sai khác.

 Trong một giảng kư của HT Tịnh Không, Ngài nói rằng: người văng sanh Thượng Phẩm nhiều khi họ biết trước 2->3 năm trước, họ xác định được ngày giờ văng sanh một cách chính xác. Rất nhiều vị Tổ niệm Phật họ ra đi giống như sự biểu diễn, nhiều lắm. Xin xem trong các sách về Tịnh độ để lại. Đúng sự thật chứ không ai nói thêm để phải mang tội "Vọng ngữ đâu".

 Ông Cô-Lô-Giang vào khoảng thập niên 40 thế kỷ 20 đứng văng sanh 3 ngày mới hạ xuống để lo hậu sự. Cụ Hạ Liên Cư cũng đứng văng sanh, ông Trịnh Tích Tân ngồi văng sanh. Mới đây Thượng tọa Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên) kể lại chuyện văng sanh của HT sư phụ thầy trước khi văng sanh c̣n thuyết pháp, dặn ḍ đệ tử, xong ngồi văng sanh.  Nhiều lắm, không phải ít đâu. Chỉ v́ ḿnh phước mỏng quá không thấy đó thôi.

 Những người văng sanh trung phẩm có thể biết trước ngày giờ từ mấy tháng cho đến hơn một năm. Có người biết trước một vài tuần cũng đă ngon lành rồi.

 Nhưng, biết trước ngày giờ chết cũng không hẳn là được văng sanh Tịnh độ. Người văng sanh mà biết trước th́ tốt.

 Nhưng nên nhớ cho, người biết trước ngày giờ chết, cũng chưa chắc sẽ văng sanh về tới Tây-phương Cực Lạc. Hai sự việc này khác nhau.

 (Ví dụ, hôm tháng 3/2009, khi qua Mỹ, trong khoảng thời gian đó, chính Diệu Âm có hay tin, một vị tu Mật tông đă biết ngày giờ ra đi. Người ta gọi là văng sanh Tịnh độ. Nhưng thực ra, nếu vị đó phát nguyện sanh lại làm người để tiếp tục tu hành, th́ không thể nào được về Tây Phương Tịnh độ được, dù sự ra đi có an nhiên thoải mái!).

 Ra đi ngon lành là do công phu tu tập, tinh thần thanh tịnh, nghiệp chướng nhẹ, phước đức tăng trưởng. C̣n văng sanh Tây Phương Cực lạc là do Tín-Nguyện-Hạnh. Hai cách tu khác nhau. (Chuyện này đă bàn quá nhiều rồi).

 Người văng sanh các phẩm hạ không được tự tại như vậy đâu! Trong kinh Vô lượng thọ nói, "...mộng kiến bỉ Phật diệc đắc văng sanh". Nghĩa là, tự họ thấy trong những lúc mê mê, không đủ sức khai báo với mọi người, nhưng v́ Tín Tâm vững, Nguyện tha thiết họ vẫn được văng sanh.

 Những điểm ấm c̣n sót lại trên thân xác là do điểm xuất ra cuối cùng của thần thức. Nếu xuất ra trên đỉnh đầu là điều rất tốt. Nếu để lâu quá, th́ hơi ấm sẽ lạnh dần, nhiều lúc cũng khó nhận ra.

 Điểm nóng dù sao cũng chỉ bổ túc thêm phần thoại tướng tốt. Càng tốt chừng nào càng vững tâm hơn. C̣n chư Tổ Sư, trong kinh Phật luôn luôn nhắc nhở việc TÍN-NGUYỆN-HÀNH văng sanh. Những thoại tướng được ghi lại là kinh nghiệm thu thập được qua hàng ngàn năm tu hành của quư Ngài. Đây là thân chứng vậy.

 Chư Tổ Sư đều là chư Phật Bồ tát thị hiện, lời nói của các Ngài chắc chắn có giá trị. Xin chớ hoang mang!

 Tuy nhiên, nếu được văng sanh trong thời khoảng hộ niệm th́ hầu như đều được mềm maị, tươi hồng, nh́n nét mặt rất vui vẻ, an nhiên. C̣n được siêu sanh về Cực lạc sau thời gian đó th́ làm sao biết được? Chắc chắc cũng có, nhưng không bảo đảm, khó kiểm chứng hơn.

 Một cuốn sách tên là, "Những điều cần biết lúc lâm chung" của Phật giáo Đài loan phát hành có nói rất rơ những điểm này. Các vị viết ra toàn chư vị Tổ Sư, người có đức cao trọng vọng, uy tín trong Phật giáo, nhất là Tịnh độ tông, đă nghiên cứu từ trong kinh điển, từ những kinh nghiệm đă văng sanh. Rất cần thiết cho người học đạo như chúng ta.

 Tập sách "Quy tắc trợ niệm lúc lâm chung và pháp ngữ khai thị", là phần trích ra từ cuốn sách đó. Hăy thử đọc kỹ càng đừng coi lướt nhé, toàn bộ là pháp ngữ của chư Tổ Sư. Các Ngài y kinh mà nói ra đó.

 Người tin th́ phải tin cho vững để cứu người cứu ta. Người nào không tin th́ họ có quyền bỏ hộ niệm. Chớ nên lo lắng điều này! Tất cả đều tùy duyên chúng sanh. Không ai có thể ép buộc được.

 Người nào muốn chết th́ cứ việc chờ chết! Ai muốn văng sanh về với Phật A-Di-Đà th́ lo niệm Phật A-Di-Đà Phật cầu về Cực Lạc.

 Chưa đủ, phải chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, chớ nên lơ là.

 Hăy thử so sánh mà quyết định:

 -Một người chết trong mê mê mờ mờ, lo âu buồn bă!... So với người an nhiên, vui vẻ, tư tại ra đi. Ai hơn ai?

-Một người đi xong th́ ác tướng hiện ra, sắc mặt hăi hùng... nh́n thấy phải phát sợ!  Với người ra đi để lại thân tướng tươi hồng, nét mặt mỉm cười, tướng hảo bất khả tư ngh́! Ai hơn ai?

-Một người khi chết xong thân xác cứng đơ, chẳng mấy chốc th́ mùi tử khí bôc lên, liệm vào ḥm không kịp th́ ai đi ngang cũng muốn buồn nôn! Với người ra đi mà hương thơm thoang thoảng, hoa nở, chim kêu, để vậy niệm Phật 3-4-5-6... ngày, càng niệm càng tươi, càng niệm càng đẹp, càng niệm càng thêm có điều hay lạ... Ai hơn ai?

 Hầu hết đều nhờ công đức hộ niệm đó.

 Xin hỏi, một người tự cho là tu hành tốt, liệu khi măn đời có được thoại tướng như vậy không? Hăy t́m hiểu cho thật kỹ để được sáng suốt hơn.

 Ta được thành đạo hay không do chính ở quyết định ngày hôm nay vậy.

 Hỏi:

Khi HN xong BHN sẽ kiểm tra xem người được HN có được vãng Sanh không? Điều này căn cứ vào các thoại tướng như mắt nhắm, miệng khép ,tay chân mềm.v.v.. hay là căn cứ vào điểm nóng ở đỉnh đầu để xác định. Vì có nhiều thành viên trong các BHN cho rằng thân thể mềm là VS.

Trả lời:

Không thể vội vă tin vào việc thân xác mềm mại là xác định văng sanh, mà thân thể mềm mại là một trong những thoại tướng tốt, bảo đảm thoát được 3 đường ác. Như được mềm mại là điểm vui mừng đầu tiên.

 Người được văng sanh th́ chắc chắn có thân xác mền mại, chứ thân xác mềm mại chưa hẳn đă được văng sanh.

 Nếu người bệnh trước giờ phút ra đi mà đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh nữa th́ thêm được yếu tố văng sanh vững chắc.

 Tổ Ngẫu Ích dạy, "Được văng sanh cùng chăng đều do Tín và Nguyện có hay không, phẩm vị thấp hay cao đều do niệm Phật sâu hay cạn".

 Vậy th́, người tin tưởng vững chắc, tha thiết phát nguyện sẽ được văng sanh. Người ra đi bị nghiệp chướng hành hạ, họ niệm Phật không nổi, th́ người hộ niệm giúp hộ giữ câu Phật hiệu mà niệm. Nếu người đi có tin có nguyện, người hộ niệm cũng có tin có nguyện. Khi xả bỏ báo thân xong với thoại tuớng đó, giúp ta vững tin rằng, nhất định đă được cảm ứng, nghĩa là có xác xuất văng sanh rất cao.

 Tổ Ấn Quang dạy, "V́ nương theo Phật lực nên tất cả mọi người, không kể nghiệp nhiều hay ít, không kể công phu cạn hay sâu, miễn TIN cho chắc, NGUYỆN cho thiết, muôn người tu muôn người được văng sanh".

 Tất cả Tổ sư đều nói cùng một ư. Chắc chắc quư Ngài không gạt ta đâu. V́ sao vậy? V́ quư Ngài nói toàn trong kinh Phật ra hết. Hăy dành chút th́ giờ coi lại các kinh điển Tịnh Độ sẽ thấy rơ ràng. Thấy rơ rồi th́ nên mau mau "Đoạn nghi sanh tín". Tự ḿnh đoạn, không ai có thể đoạn thế cho ḿnh được!

 Chư Tổ là các bậc long trượng, uy đức cao dày mà c̣n dám nói rằng, "muôn người niệm Phật muôn người văng sanh". C̣n ta toàn là hạng phàm phu ngu muội, mà lại dám nghi ngờ rằng, các Ngài nói sai à?

 Ta th́ quyết tâm hộ niệm, người ra đi quyết ḷng văng sanh. Như vậy, đă đúng với lời khai thị cửa chư Tổ, đă ứng hợp trọn vẹn lời thệ của Phật, th́ lư do ǵ mà không được văng sanh? Nếu không được văng sanh chẳng lẽ Phật A-di-đà phát thệ cho vui sao?

 C̣n người nào muốn biết cho chắc, th́ khuyên rằng, hăy khôn ngoan TÍN NGUYỆN cho vững, rồi NIỆM PHẬT cho chuyên đi, để được văng sanh về cơi Tịnh. Văng sanh xong th́ sẽ biết liền. Chứ bây giờ đ̣i hỏi ai đó phải tuyên bố kết quả làm chi? Chẳng lẽ một người nào đó tuyên bố th́ mới được văng sanh sao?

 Phàm phu đ̣i hỏi phàm phu chịu trách nhiệm thật khá buồn cười! Không khéo, chỉ v́ một chút yếu đuối của niềm TIN mà dẫn tới chỗ mất phần văng sanh, th́ oan uổng công phu tu hành lắm đó!

 "Tín năng siêu xuất chúng ma lộ". Không có niềm tin nhất định bị mất phần thoát ṿng sanh tử luân hồi!

 Một người khi đă chết rồi mà mắt từ từ nhắm lại, sắc tướng từ từ chuyển đổi trở thành tốt đẹp, nhiều khi c̣n đẹp hơn lúc c̣n sống. Chẳng lẽ đây chuyện dễ t́m được lắm sao? Trên thế giới, mỗi ngày có hàng triệu người chết, hăy bỏ công đi điều tra thử coi, có mấy ai được vậy không?

 Chúng sanh vô biên hàng giờ đều bị tai họa, nay nhờ gặp được pháp hộ niệm nhiệm mầu mới cứu được một ít người hy hữu. Thấy vậy, đáng lẽ phải vui lên chứ, phải tận lực để làm chứ, tại sao lại để tâm nghi ngờ? Chẳng lẽ muốn chết cho thật khổ đau như tất cả mọi người mới thơa măn à?

 Thật tội nghiệp cho chúng sanh!

 Văn Tập phải vững ḷng tin và thương hại cho những người phước mỏng nghiệp nặng vậy!

 Như vậy, người bệnh được văng sanh hay không th́ để chư Phật Bồ-tát lo đi. Chính ta đừng để bào ṃn niềm tin, rơi rớt công đức hộ niệm nhé.

 Hỏi:

Một thành viên khi đi HN có được hoài nghi rằng : không biết mình đi HN người này có được VS không?

Hoặc nghĩ rằng: đi HN với tâm chân thành thì người được HN sẽ VS.

 Trả lời:

Câu hỏi này quá hay!

 Người hộ niệm phải giữ lấy vế thứ hai, bỏ hẳn ư nghĩ đầu. Nghĩa là đừng bao giờ cho rằng đi hộ niệm là vô ích. Phải thành tâm, chí thành, chí kính mà hộ niệm cho người có duyên.

 Đừng có tâm trạng chủ bại, hồ nghi nữa. Đem tâm hiếu kỳ, chao đảo, phân vân... đi hộ niệm, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt trong các buổi HN. Có thể v́ vậy mà làm mất phần văng sanh của chúng sanh.

 Tin th́ tham gia, không tin, th́ tốt nhất, nên rút lui khỏi BHN.

 Chắc chắn, nhân nào quả đó. Không tin sẽ có quả báo không tin. Đến lúc chính ḿnh chết mới biết thế nào là giá trị của Hộ niệm.

Đừng để quá trễ!

 A-di-đà Phật

Diệu Âm

(30/04/2009)