CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

(05/03/2009)


Hỏi 1:
Làm sao giảng giải, khuyên răn cho chồng con và mẹ chồng cùng niệm A Di Đà Phật? V́ họ là người Mỹ.

Trả lời:

Thật khó khăn lắm đấy! Người Mỹ họ sống theo hiện thực, thích về những ǵ cụ thể trước mắt, ít khi chấp nhận những hiện tượng xa vời..

Sống lên trong môi trường khoa học vật chất cao, hưởng thụ nền khoa học vật chất, văn học hiện thực, họ rất khó cảm ứng đến những chuyện sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng, thế giới mông huân, văng sanh Tây-phương, v.v... Thành ra rất khó giúp họ khai ngộ.

Thôi th́, nếu đạo hữu có tâm cứu giúp họ th́ khi làm được chút công đức nào th́ âm thầm hồi hướng cho họ cầu cho họ được cơ duyên tỉnh ngộ đạo pháp.

Về phương tiện th́ nên t́m cơ hội gieo duyên lành. Ví dụ, khi có đi phóng sanh th́ nên rủ họ đi theo để coi chơi cho vui. Nếu người có thiện căn nhiều, khi nh́n thấy ḿnh phóng sanh lợi vật có thể làm họ khơi dậy tâm từ bi... Khi đi chùa th́ rủ họ theo...

Đặc biệt, nếu có dịp niệm Phật, nhất là hộ niệm th́ mời họ đi theo và khuyên họ thành tâm cầu nguyện cho người bệnh. Họ muốn cầu ǵ đó th́ cầu, c̣n ḿnh th́ giảng giải cho họ biết rằng ḿnh cầu Phật A-Di-Đà (Amita Buddha) tiếp dẫn người bệnh sau khi chết được về Tây-phương (Western Pureland). Khuyên họ bắt chước niệm theo âm: "A-Di-Đà Phật", có thể một ngày nào đó sẽ cảm ứng.

Khi có người văng sanh th́ giảng sự văng sanh cho họ nghe, kèm theo video để làm chứng cho sự ra đi tuyệt vời này(!), khác với cách chết khác. Đây là nhờ sự cứu độ của Phật A-Di-Đà. Dẫn dụ dần dần thử coi, chứ có cách nào khác hơn.

Một điều chú ư khác, người Âu Mỹ thường thích ngồi thiền hơn là niệm Phật, v́ hầu hết họ thấy rằng ngồi thiền có thể giúp ích cho sức khỏe, giúp giảm bớt những sự căng thẳng trong đầu, làm tâm an nhàn một chút, hoặc dễ thấy được một vài điều kỳ lạ nào đó. C̣n chuyện văng sanh th́ xa vời quá, lâu quá, đợi đến lúc chết mới đi văng sanh, ít ai đủ kiên nhẫn chờ, v.v...

Hơn nữa, có thể c̣n ham sống sợ chết! Chờ chết làm chi? Biết bao giờ chết đây? Kiếm vài điều hay hay trước không hơn sao. Hồi giờ có thấy ai chết mà văng sanh đâu? v.v...

Cũng có thể, nhiều người Mỹ hiểu lầm văng sanh giống như sanh lên cơi "Trên", cơi Trời, cơi Thần... chứ không phân biệt rơ các cảnh giới như người học Phật Á Châu. Họ cứ tưởng Phật A-Di-Đà giống như một vị thần linh nào đó, như các tôn giáo khác thường nhắc đến, chứ có ǵ đâu đặc biệt. Mỗi nơi kêu một tên khác, vậy thôi.

Điều khó khăn khác, giảng về Phật pháp phải có đủ từ ngữ, hầu hết người VN nói tiếng Mỹ không cách nào nói sâu sắc được. Cho nên, bảo giúp một người Mỹ hiểu Phật pháp rất khó vậy.

Trong kinh Phật dạy, thế trí biện thông là một ách nạn cho người học Phật. Người Mỹ đầu óc thực tế, lại có nền khoa học kỹ thuật cao, cho nên tâm của khó có thể chuyển hướng về đường tâm linh cao được. Cũng có một số người Mỹ tu học Phật, nhưng cách tu học của họ khác với người học Phật chân chánh. Ở họ có thể thiên về: "Khoa học Phật giáo", hoặc là "Triết lư Phật giáo".

Khoa học Phật giáo là người nghiên cứu Phật giáo đă lường lọc kinh sách của Phật theo tấm kính khoa học. Nghĩa là, điều ǵ hợp với khoa học th́ họ tuyên dương, không hợp với khoa học, hoặc khoa học chứng minh không được th́ họ loại bỏ. Đáng tiếc! Khoa học là nghiệm chứng, thuộc về vật chất vô thường. Phật pháp là tâm chứng về sự thật của pháp giới. Hai điều khác nhau.

Loại khoa học này thường định nghĩa Phật giáo như một thứ đạo đức học, hay hội đoàn thiện lành để khuyên người làm lành lánh ác, làm điều tốt để tạo nên mẫu người thiện lương, góp phần xây dựng một xă hội tốt đẹp, thế thôi.

Triết lư Phật giáo th́ ngược lại, thuần về học thuật, tư tưởng, duy tâm, khai thác những tư tưởng triết học có tính trừu tượng, cao siêu. Những hiện tượng như học thuyết, triết học, văn thơ bóng bẫy, tư tưởng siêu vượt,... có thể đại diện cho phái này.

Ngoài ra có thể c̣n thêm một loại khác nữa là hạng nguời hiếu kỳ thích điều huyến bí, ảo diệu, thần thông. Loại này thường nghiêng về dị đoan mê tín, thần học, cầu phép thần kỳ đặc dị. Họ đă coi Phật giáo như một thứ quỷ thần đạo.

Tất cả những h́nh thức đó không thể gọi là Phật giáo chân chính được. Nói chung, người hiểu Phật pháp theo đúng nghĩa của Phật pháp rất khó t́m ở người Âu Mỹ.

Thôi th́ cái ǵ cũng tùy duyên của chúng sanh.

Riêng cô Dung, một khi hiểu được sự văng sanh là thực rồi th́ tự ḿnh phải lo cho chính ḿnh là điều quan trọng. Đừng nên thấy người khác không tin ḿnh bỏ đường giải thoát. Nếu tâm không kiên cố th́ dễ bị thối lui. Lui tuốt tới chỗ khổ nạn, đời kiếp tương lai rất khó có cơ hội gặp lại câu Phật hiệu để cầu thành Phật đó..


Hỏi 2:

Khuyên Người Niệm Phật được dịch sang Tiếng Anh không? Để cho chúng sanh có thể nghe và đọc mà hiểu ra chân lư của vũ trụ, sự thù thắng của Nam Mô A Di Đà Phật

Trả lời:

Điều này Diệu Âm đành bó tay, không thể tự giải quyết. Tất cả đều có duyên phần. Nếu một mai nó có duyên với người Mỹ th́ tự nhiên có người dịch ra tiếng Anh. C̣n khả năng của Diệu Âm không đủ sức làm việc này.

Sẵn đây, cũng xin báo tin rằng, đă có người đang t́m cách dịch ra tiếng Hoa (Chinese), tiếng Đức (Germany). Diệu Âm thầm cầu nguyện chư Phật Bồ-tát gia tŕ cho công việc này để kết thêm chút duyên với họ.

Chúc Cô Dung vạn sự kiết tường như ư.


A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(05/03/09)