CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

Tâm có từ đâu?

Hỏi: 

A Di Đà Phật, em có câu hỏi này không biết có nên hỏi hay không, em bị vô minh che lấp và phiền năo th́ vô tận... không biết tại sao em có cái nghĩ vẫn là cái TÂM của chúng ta từ đâu?

 

Trả lời:

Đạo ở chỗ b́nh thường nhất, chứ đâu phải là chuyện xa vời! Đói th́ ăn, khát th́ uống, nóng th́ quạt, lạnh th́ sửi... cứ làm vậy đi th́ thoải mái hơn. 

Những điều vui vẻ nhất đang ở sát bên ḿnh mà không chịu hưởng, lại cứ chạy lung tung t́m những điều xa vời làm chi cho sanh phiền năo vậy?

Đạo ở ngay chỗ tâm tạo. Muốn ở lại trong lục đạo này chịu khổ th́ cứ bám vào thế tục này mà tranh chấp với nhau, muốn văng sanh thành đạo th́ thành tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ. Như vậy lo niệm Phật không hay hơn sao?

Muốn được quả báo tốt lành th́ lo làm thiện lành, đừng làm ác. "Nhân duyên quả báo tơ hào không sai", hăy lo làm việc thiện lành th́ lo ǵ sẽ không có quả báo thiện lành. Chứ c̣n cứ lo t́m quả báo thiện lành th́ đă làm điều ngược ngạo, giống như trồng cây ngược mà trông cho có quả tốt được sao?

Phiền năo nhiều là do nghiệp nhân nặng. Biết nghiệp nhân th́ hăy lo tạo phước, đừng nên nương vào nghiệp nữa, th́ cuộc đời này mới có cơ hội thoát khổ được vui!

Ngài Liên Tŕ đại sư có dạy đại ư như vầy, người mà cứ nghĩ đến nghiệp chướng quá khứ, th́ tâm này đang duyên với nghiệp. Nghiệp này, nghiệp nọ, vô lượng vô biên nghiệp sẽ thay phiên nhau hiện ra, trùng trùng duyên khởi, th́ tâm sẽ bị trói buộc vào đó, rất khó có cơ hội giải thoát!

Phải biết buông nghiệp ra mà lo trói ḿnh với câu A-Di-Đà Phật hiệu. Phải biết buông lục đạo ra mà bám vào cơi Tây phương. Đó mới là an toàn. 

Như vậy phiền năo từ đâu có vậy? Từ chỗ không chịu biết đủ. Không chịu biết đủ th́ lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, bị thiếu thốn th́ tâm không bao giờ được an lạc. Không được an lạc th́ thường xuyên mong cầu có được cái này cái khác. Mong cầu măi th́ có năng lực nào cung ứng đủ cho ḿnh... Từ đó sanh ra phiền năo!

Như vậy phiền năo này thực ra chỉ là giả! Là giả mà ḿnh cứ chấp vào giả nên nó thành ra thực. Đă thực rồi th́ nó quần ḿnh đến điên đảo, đến chóng mặt, đến tối mù! Tự ḿnh làm khổ cho ḿnh đó thôi!

Đời mạt pháp này có ai là hàng thượng căn, thượng trí? Đă là hạng hạ ngu rồi th́ ai tránh khỏi bị vô minh che lấp? Vây th́ chuyện vô minh che lấp là việc đương nhiên, ai cũng bị vướng cả.  Xin đạo hữu chớ nên buồn phiền hay tự trách về chuyện này làm chi.

Có điều đáng nên phân giải là, cùng một môi trường mà có người vui, người buồn, có người sướng, có người khổ, có người an lạc, có người phiền năo... Tại sao vậy?

Tất cả đều do chính ḿnh tạo ra, nó từ trong ḷng của ḿnh hiện ra đó.

Như vậy, hăy tập buông bỏ nhiều một chút th́ từ từ những phiền năo sẽ hết dần đi.

Những chuyện hôm qua th́ đă qua rồi, xin để nó qua luôn đi. Chuyện ngày mai chưa tới, chớ nghĩ tới nữa. Hiện tại đây, hăy vui vẻ sống, tập buông xả nhiều một chút. Nếu có lúc suy nghĩ vẫn vơ, hăy cố gắng đề khởi câu "A-Di-Đà Phật". Nếu có thể hăy niệm ra tiếng th́ tốt hơn niệm thầm. Cứ niệm Phật, niệm tới đi, đừng nêu lên vấn đề ǵ cả, th́ tự nhiên mọi trở ngại sẽ được giải quyết. 

Buông xả mới có sự tu hành tốt. Những cái ǵ cao xa xin chớ cần bận tâm quá, hăy thực tâm niệm Phật, bớt những thứ mong cầu của thế gian, th́ tâm sẽ được thanh tịnh.

Ví dụ, như câu hỏi Tâm từ đâu có? Những câu hỏi này khó trả lời lắm! Xin nói gọn để an được cái tâm phần nào mà thôi, chứ không thể viên măn!

Một là "Chơn-Tâm" hay là "Linh-Tri-Tâm". Đây là Chơn-Tâm tự tánh của chính ḿnh. Cái Chơn-Tâm này ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. V́ chỗ nào cũng có nên nó không ở một chỗ nào cả. Muốn biết Chơn Tâm ở đâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới thấy. Ta chưa thành Phật th́ chưa thấy Chơn Tâm đâu.

Như vậy câu hỏi này đưa chính ḿnh vào sự bế tắt! Tự ḿnh dẫn ḿnh vào sự bế tắt là tự tạo ra phiền năo cho chính ḿnh vậy. Không tốt!

Hai là, thấp hơn một bực, gọi là "Duyên-Lự-Tâm". Tâm này th́ dễ thấy, dễ cảm nhận hơn. Hễ có suy nghĩ, có buồn khổ, có ghét thương, có tính toán, có giận hờn, có phiền năo, v.v... biết có tâm. Chính cái "Duyên-Lự-Tâm" nó điều khiển những sinh hoạt này. Đây là cái tâm tạo nghiệp lục đạo. Ví dụ cụ thể, như đạo hữu nói, đang bị nhiều phiền năo, th́ đây chính là đang bị cái Duyên-Lự-Tâm nó quậy phá đó. Liệng nó đi th́ hết phiền năo thôi.

Ba là, c̣n một cái tâm nữa, dễ thấy, có thể chụp h́nh được, gọi là "Nhục-Đoàn-Tâm", tức là cái cục thịt cân nặng cỡ 1/2 kg, nó ở giữa lồng ngực phía bên trái. Thế gian gọi là "Trái Tim". Trái tim của con người nó gần giống như trái tim con heo, cỡ đó. Hỏi bác sĩ họ sẽ nói rơ hơn.

Tâm, Phật, Chúng-sanh tuy ba mà một. Tâm này là Chơn-Tâm, chứ không phải là cái tâm đang suy nghĩ đử thứ, cũng không phải là cục thịt 1/2 kg. Chúng sanh nào cũng có Chơn-Tâm này. Chơn-Tâm này chính là Phật. Cho nên, mới nói, tuy ba mà một là vậy. Khi ta thành Phật rồi th́ sẽ thấy được Chơn-Tâm.

Bây giờ chúng ta c̣n là phàm phu, cái Chơn-Tâm này đă bị che lấp rồi, t́m không ra đâu. Hăy thành tâm niệm Phật th́ tự nhiên một ngày nào đó Chơn-Tâm sẽ tự hiển lộ.

Chúc an  nhiên niệm Phật.

A-Di-Đà Phật.

Diệu Âm

(19/05/09)