CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

Cúng giỗ người Văng Sanh

Hỏi:

A di đà Phật.

Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm , MC hơi thắc mắc là khi những người đă được văng sanh th́ ḿnh chỉ cần tưởng nhớ tới người thân ḿnh nên ḿnh cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong ṿng 49 hoặc 100 ngày , rồi sau đó ḿnh có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa khôngVà có cần lập bàn thờ để làm giỗ cho thân nhân mỗi năm không? V́ người được văng sanh đă theo Từ Phụ A Di đà rồi . Xin cư sĩ giải thích cho MC được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều.

Triệu Kim Ngọc (Minh Châu)

 
Trả lời:

Chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó. Vậy mà ḿnh vẫn cúng. Ḿnh thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật... Phật đâu cần những chuyện này. Nhưng ta vẫn làm.

Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người ra đi, đây là sự tự nguyện của người c̣n sống. Việc làm này thể hiện ḷng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đă ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. 

Con cháu có nghĩa, có hiếu th́ nên thành tâm làm. Nếu quên t́nh quên nghĩa th́ bỏ. Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không.

Nếu người thân bị chết, (nghĩa là không được văng sanh Cực-lạc), Chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hăy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hăy chí thành chí kính mà làm đi, đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không? Có thiêng không? Có ích ǵ không?... Dù kết quả có được viên măn hay không th́ chúng ta cũng không nên bỏ qua. V́ đây là tâm hiếu kính.

Nếu người thân được văng sanh, th́ ta cũng v́ tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, Các việc thiện lành, phóng sanh, v.v... chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với ḷng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ.

Sau đó, nhân ngày giỗ kỵ ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đă văng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi.

Tại sao vậy?

- Một là v́ ḷng kính thương, hiếu nghĩa. "Hiếu dưỡng phụ mẫu" là điều đầu tiên Phật dạy.  "Hiếu" thuộc về xuất thế gian, "Dưỡng" thuộc về thế gian pháp. Phải chu tất khi người c̣n sống cũng như lúc khuất bóng.

- Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn.

- Ba là hồi hướng cho một vị ở cơi Cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng, nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta, (tính kỹ mà!),

- Bốn là, nói văng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhăn, th́ làm sao dám bảo đảm 100%...  

Vậy th́ phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng pháp mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau.

Thực tế, những việc làm này cho người quá cố th́ ít mà  cho chính ta th́ nhiều, chính ta đều hưởng hầu hết công đức, c̣n người đă ra đi chỉ hưởng một phần thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa th́ người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, c̣n tất cả chính ta hưởng hết.

Nếu người được văng sanh Cực lạc, họ đă thành Bồ-tát, thành Thanh Tịnh đại hải chúng rồi. T́nh thực mà nói, các Ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng giỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. 

Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn đuợc vậy, th́ ta phải có ḷng chí thành cúng dường công đức lên cho họ.

Tại sao vậy? Thành tất linh. Ḷng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia tŕ của các Ngài. Ta không có ḷng thành, các Ngài gia tŕ không được. Đây là sự thật.

 Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có "CẢM" th́ các Ngài có "ỨNG". Tâm chúng ta không "Cảm" th́ các Ngài không "Ứng" được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. V́ vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ư nghĩa: "Nhất thiết duy tâm tạo" vậy.

Chân thành cúng dường, tức là CẢM. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ỨNG.

Ta cúng dường lên các Ngài bằng công đức của một người phàm phu, các Ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ tát. Công đức của Bồ tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi, nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rơ ràng, vô t́nh, chúng ta đang làm một cuộc trao đổi: "Một vốn - Tỷ lời". Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng.

Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-Di-Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các Ngài một câu Phật hiệu, th́ các Ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nạn đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng.

Tội giảm th́ phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà văng sanh Tây-phương, chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây?

Ḷng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đă lớn. Cúng dường một vị A-La-Hán Bích-Chi Phật phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật th́ công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư ngh́.

Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta v́ tham công đức của họ mà ḿnh cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các Ngài biết hết. khỏi lo bị lỗ, bị hớ.

Vậy th́, khi người thân khuất bóng, dù được văng sanh hay không th́ chúng ta cũng nên nhân ngày giỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện lành để hồi hướng công đức cho họ.

Đối với người chưa được siêu sanh th́ nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đă được siêu sanh, th́ chính ḷng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có ǵ phải ngại ngùng.

Nhân ngày giỗ kỵ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu siêu đă tốt, c̣n hằng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện lành, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia tŕ liễu thoát sanh tử th́ lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tṛn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ.

Hăy đem ḷng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được văng sanh Cực-lạc quốc.

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(19/06/2009)