CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

(20/01/2009)

Hỏi:

Em nghe mẹ em kể anh Diệu Âm có tiếp xúc với người chị bà con bi bệnh Ung thư, nhờ thành tâm niệm Phật nên bệnh đă lui. Nhưng lai nghe anh Diệu Âm dặn rằng khi nào chuẩn bị Văng sanh, hăy báo cho anh biết để anh tổ chức Hộ niệm từ xa. Tụi em có thể làm ǵ để giúp đỡ chị ấy được chắc phần Văng sanh?

Trả lời:

Chuyến về VN 11/08, Diệu Âm đă tiếp xúc được người chị bị bệnh ung thư mà được hết bệnh của Bác sĩ. Thật là vui! Chị đó rất vui mừng khi gặp Diệu Âm, và nói chuyện rất nhiều về bệnh t́nh của chị. Chị bây giờ rất giác ngộ đường tu hành, tin tưởng Phật pháp rất cao, rất thành tâm niệm Phật, Diệu Âm xin kể sơ lại một đoạn nói chuyện cho Bs nghe. Diệu Âm hỏi:

- Chị bị ung thư và bây giờ hết rồi hă? - Dạ.
- Chị niệm Phật bao lâu? - Dạ khoảng 7 tháng.
- Bây giờ Chị vui lắm phải không? - Dạ rất vui.
- Chị tin Phật pháp chưa? - Em tin tuyệt đối, em quyết định niệm Phật cầu văng sanh Tây-phương.

- Bây giờ Chị có c̣n sợ chết nữa không? - Em không sợ chết, mà em cón muốn văng sanh sớm nữa, ở đây làm chi cho khổ. Ngày nào c̣n sống em niệm Phật, ngày ra đi em theo A-Di-Đà Phật về Tây-phương.

- .........

- Nhớ nghen, trước khi văng sanh, nếu có thể th́ chị nên cho tôi hay với, tôi sẽ cố gắng giúp chị bằng cách giới thiệu hoặc mời những ban hộ niệm họ tới hộ niệm cho chị. Phải cẩn thận hộ niệm mới vững tâm. - Dạ........

Câu chuyện là như vậy. Chứ tôi không có nói rằng, báo cho tôi biết để tôi tổ chức hộ niệm từ xa đâu.

HN cho người bệnh văng sanh cần phải ở bên cạnh bệnh nhân, khai thị, hướng dẫn, hóa gỡ chướng nạn nếu có, và niệm Phật thành tiếng để hỗ trợ cho họ mới được, chứ ở xa th́ nhiều lắm là chỉ hồi hướng công đức mà thôi.

Trên thực tế, đă nhiều lần Diệu Âm được các BHN, hoặc thân nhân ở xa, điện thoại tới nhờ Diệu Âm nhắc nhở hướng dẫn, khuyên giải cho bệnh nhân qua điện thoại th́ có. Đây chẳng qua v́ sự nể nang, tin tưởng hoặc t́nh cảm mà thôi. V́ để góp sức cứu người, tôi cũng không câu nệ, và thường vui vẻ để góp công hùn phước tạo thêm tín tâm cho người bệnh vững tâm niệm Phật hầu được văng sanh. Đây là đ̣n tâm lư, chứ chính Diệu Âm này không có khả năng đặc biệt nào cả, Xin Bs đừng hiểu lầm.

Người chị bị bệnh ung thư tới giai đoạn chót nằm chờ chết. Chị biết buông xả, phát ḷng niệm Phật cầu văng sanh và được hết bệnh, thực ra chính là v́ mạng số của người chị chưa hết. Giả như chị không niệm Phật th́ đến nay chị cũng chưa chết, nhưng chị bị đau đớn đến mê man bất tỉnh, xỉu lên xỉu xuống trên giường. Chị phải chịu cảnh khổ này qua nhiều năm tháng. Cái khổ nạn nói sao cho xuể!

Thế nhưng nhờ chị thành tâm niệm Phật, quyết buông hết để cầu văng sanh. Do chị làm đúng theo pháp niệm Phật nên nghiệp bệnh của chị tự nhiên thuyên giảm.

Trong pháp hộ niệm văng sanh, chư Tổ trong Tịnh tông thường nói rằng, thành tâm niệm Phật cầu văng sanh, nếu thân mạng chưa hết th́ tự nhiên hết bệnh. Nếu thân mệnh đă măn th́ được Đức Di Đà phóng quang tiến dẫn văng sanh.

Hiện tượng hết bệnh của người chị của Bs chứng minh rơ ràng việc này. Trong một thời gian ngắn ngủi nói chuyện với chị, Diệu Âm giải thích thêm về hiện tượng này cho chị hiểu rằng, chị hết bệnh là do ḷng chí thành niệm Phật mà được Phật lực gia tŕ. Thay v́ chị phải tiếp tục bị đau đớn, th́ giờ đây chị được thoải mái để niệm Phật. Tôi khuyên chị hăy vững tâm niệm Phật cho đến ngày măn cuộc đời.

Chị có hứa sẽ quyết tâm niệm Phật cầu văng sanh.

Trường hợp của chị, khi phần số măn th́ có thể bịnh sẽ tái phát và theo dịp đó chị văng sanh luôn. Rất nhiều trường hợp buông xả niệm Phật cầu văng sanh mà hết bệnh, có người hết bệnh 1 năm rồi tái phát để văng sanh, có người 2 năm, 3 năm, 4 năm v.v... và đă có người niệm Phật hết bệnh luôn, hơn 15 năm qua vẫn đang c̣n sống, (ví dụ như ông Lư Mộc Nguyên ở Singapore, đến nay vẫn c̣n sống).

Câu Phật hiệu nhiệm mầu bất khả tư nghị. Mong cho ai biết được những tin tức này, phát khởi tín tâm vững mạnh, thành tâm niệm Phật. Thành tâm th́ sẽ có cảm ứng. Chớ nên nghi ngờ.

Cái mạng này, sống chết đă có số phần. Người thành tâm niệm Phật có thể cải đổi mạng số. Đổi cái thân nghiệp báo thành cái thân nguyện lực. Đừng chấp vào cái túi thịt này mà bị chết, bị khổ ải trăm bề. Hăy phát tâm cứu độ chúng sanh văng sanh Tây-phương Cực lạc th́ cái thân này trở thành thân nguyện lực vậy.

Hỏi:

Bây giờ, có thể làm ǵ để giúp đỡ chị ấy được chắc phần Văng sanh?

Trả lời:

Cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chị niệm Phật. Nếu có thể Bs nên giúp cho chị một NPĐ nho nhỏ, ví dụ sửa sang một căn pḥng nhỏ, gọn gàng, sáng sủa trang nghiêm để giúp chị có chỗ niệm Phật an ổn và nhân tiện chị có thể hướng dẫn gia đ́nh và vài người trong làng cùng niệm Phật. Chính nhóm nhỏ người này sẽ là Ban hộ niệm giúp chị vững vàng văng sanh, và giúp người khác trong làng khi lâm chung được văng sanh Cực lạc.

Công đức vô lượng,

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(20/01/09)