CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

An nhiên trước bệnh khổ

Hỏi:

Hằng ngày con niệm Phật mà thấy nhứt đầu, khó chịu trong người, tối ngủ lại gặp ác mộng... Con thực sự rất lo lắng, không biết phải làm sao?

Trả lời:

Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chân thành miệm một câu Phật hiểu có thể tiêu đến 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Người thành tâm niệm Phật th́ nghiệp chướng sẽ tiêu ṃn đến sạch luôn.

Người niệm Phật mà bị nhứt đầu là do nghiệp chướng của ḿnh lớn quá, v́ vậy khi gặp môn thuốc a-dà-đà này bị công phá thành ra nhứt đầu đó. Giống như uống thuốc vậy, thuốc hay thi công phạt mạnh, uống vào th́ những lần đầu thường bị cảm thấy khó chiụ. Nhưng cứ uống th́ chẳng bao lâu sau sẽ hết.

Cho nên, cứ tiếp tục niệm Phật, một ḷng tin tưởng vào sự gia tŕ của Phật, đừng nên chao đảo tinh thần.

Niệm Phật có ba điều cần phải có, đó là tín-nguyện-hạnh. Phải tin tưởng, phải phát nguyện văng sanh, phải thành tâm niệm Phật liên tục. Nên nhớ, nguyện là nguyện cầu ḿnh được văng sanh chứ không phải cầu hết bệnh. Nguyện tha thiết chứ không phải nguyện lấy lệ. Tha thiết được văng sanh th́ mấy thứ nhứt đầu sơ sài có ǵ mà lo lắng dữ vậy!

Nếu người niệm Phật bị nhứt đầu mà c̣n lo lắng về nhứt đầu th́ càng bị nhứt đầu nhiều hơn. V́ sao vậy? V́ không tin, không tha thiết việc văng sanh, cho nên niệm Phật không chí thành chí thiết đó!

Tín-nguyện-hạnh tuy ba mà một, thiếu một th́ trật cả ba. V́ thế mà niệm Phật không được tương ưng. Đây cũng là do nghiệp chướng tạo nên.

Bây giờ làm sao?

1) Thành tâm sám hối nghiệp chướng. Bằng cách nào? Lạy Phật & niệm Phật cho nhiều và chí thành sám hối khi lạy-niệm.

2) Quyết ḷng buông xả vạn duyên. Làm sao buông xả? Chẳng lẽ bỏ chồng bỏ con sao? Không phải vậy. Buông xả là trong tâm thoải mái, khong lo sầu, không cố chấp, không tham đắm, không giận hờn, không sợ nhứt đầu, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngay cả việc sai trái cũng quên luôn. Hăy chú tâm niệm Phật để cuối đời ḿnh được văng sanh.

3) Nếu có nhứt đầu th́ cứ nói thẳng với ḿnh là:" Đáng đó, ai bảo trước đây làm sai chi! Ai bảo tu hành trễ quá chi! Ai bảo sát sanh nhiều quá chi!... Tất cả nghiệp chướng hiện hành thành quả báo th́ đành phải chấp nhận, nay phải lo niệm Phật để về Tây-phương luôn th́ khỏi bị nghiệp khảo nữa. Về Tây-phương thành đạo để giải quyết nghiệp báo.

Hăy nghĩ rằng với nghiệp chướng của ḿnh, ḿnh phải chịu quả báo nặng hơn chứ không phải bấy nhiêu này đâu. Đúng ra ḿnh phải bị đau nhiều hơn gấp 100 lần cơ. Nếu có tâm sám hối dũng mănh như vậy th́ tự nhiên thấy không c̣n đau nữa. Tức là vui vẻ rồi vậy.

Người nào tín nguyện hạnh đầy đủ th́ tự nhiên khỏi nhứt đầu. (Nếu không khỏi th́ uống vài viên thuốc cho dịu bớt rồi lo niệm Phật đi, có ǵ đâu mà lo lắng). Vạn pháp giai không. Suy cho cùng, nhứt đầu cũng là không luôn. Vô sự!. 

Ngướ ta bị ung thu sắp chết mà niệm Phật c̣n hết bệnh thay, huống chi đau đầu. Có biết bệnh ung thư sắp chết họ đau đớn như thế nào không? Đau như cắt thịt vậy đó, ấy thế mà niệm Phật c̣n hết đau thay, huống chi nhứt đầu!

Biết lúc sắp chết đau đớn như thế nào chưa? Đau như con rùa bị lột cái mai vậy đó. Đau quằn quại mà niệm Phật c̣n an nhiên văng sanh thay huống chi nhứt đầu!

Biết khi ḿnh cầm dao cắt cổ con gà, nó đau như thế nào không? Ấy thế ḿnh chỉ mới nhứt đầu một chút có đáng ǵ mà sợ!

Nếu không phấn đấu, không tin tưởng th́ làm sao thoát khỏi nghiệp báo?

Hăy nghĩ đến cái khổ của chúng sanh th́ cái khổ của ḿnh tự nhiên tan biến. C̣n cứ lo nghĩ đế cái khổ của ḿnh th́ khổ tạo thêm khổ, gọi là "Khổ-Khổ" vậy! sám hối chính là đây. Chứ c̣n than trời trách đất th́ nghiệp chồng lên nghiệp. Chắc chắn bị khổ nhiều hơn.

*)  C̣n việc nằm ác mộng là do tâm ḿnh bị vọng tưởng nhiều quá, lo lắng nhiều quá, sợ sệt nhiều quá, giận hờn nhều quá, buồn phiền nhiều quá, bất an nhiều quá. Ngược lại, không để tâm thanh tịnh, không an nhàn, không thoăi mái, không vui vẻ, không coi đời là huyễn mộng, c̣n chấp quá nhiều vào tham sân si mạn... nói chung là tâm bị bất an, bất tịnh nhiều quá mới sinh ra mộng mị. Lúc ác mộng, cứ khởi tâm niệm Phật th́ hết liền. Chắc chắn. C̣n niệm Phật mà không hết th́ tại v́ giả đ̣ niệm, miệng niệm cho lấy có, chứ tâm không tin. Niệm kiểu này vô ích. 

Thế gian thường nói: "Tâm bất tịnh, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, thực bất tri kỳ vị" là vậy đó. Thôi th́ tất cả đều bỏ hết đi, coi sự đời nhẹ tựa lông hồng đi, để cho đầu óc ḿnh thoải mái. Nghĩa là, phải vui vẻ, không lo lắng ǵ cả, th́ tự nhiên vô sự.

Nên nhớ, người thành tâm niệm Phật có quang minh của Phật gia bị, có 25 vị Bồ tát gia tŕ, có chư Thiên-long bát bộ bảo vệ... Ḿnh đang tắm ḿnh trong từ lực rất mạnh th́ c̣n sợ ǵ nữa mà phải chịu ác mộng. Nếu có ác mộng đi nữa thiù kệ nó, cứ lo niệm Phật chứ cớ chi lo sợ đến ngủ không yên?

Tin không? Tin th́ hết. Không tin th́ chịu thua!

Bên cạnh đó, phải hiểu giá trị của sự làm lành lánh dữ. Nên tập phóng sanh lợi vật, thành tâm sám hối nghiệp chướng, tu hành niệm Phật phải luôn luôn hồi hướng công đức cho:

1) Pháp giới chúng sanh;

2) Ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ của ḿnh;

3) Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp;

4) Hồi hướng về Tây-phương, cầu văng sanh thành đạo để độ tận chúng sanh.

Sám hối cũng là niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ. Thành tâm niệm Phật th́ linh ứng, niệm Phật mà không thành tâm th́ không có phần lợi ích lớn.

Không làm điều ác,

Phải làm điều lành,

Tâm hồn thoải mái,

Tự nhiên hết bịnh.

 

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(20/10/2008)