CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

Chánh hạnh, trợ hạnh phân minh

Hỏi: Điều thứ nhất:

Thành kính tri ơn Sư huynh đă thảo cho Qui tắc tu học của NPĐ. Em vừa gởi cho Tịnh Hạnh để có thể sớm áp dụng. Em cũng sẽ forward cho NPĐ Tịnh Liên lấy làm qui tắc cho việc tu học.

Có vài điều chưa thông suốt xin sư huynh chỉ dạy:

1/ Người phật tử, nếu bị bệnh nhiễm trùng bắt buộc phải dùng kháng sinh mới có thể khỏi bệnh, nếu không có thể tử vong. Nếu uống kháng sinh tức là đồng ư sát hại vô số vi trùng, trái với tâm từ (có vị cho như vậy). Không uống có thể uổng mạng, một khi việc văng sanh chưa nắm chắc! Vấn đề này nên làm sao đúng pháp?

 Trả lời:

Bệnh phải uống thuốc, không uống thuốc ḿnh chết mất làm sao? Chết rồi th́ tâm Bồ đề của ḿnh ai hoàn thành đây? Không lo cho chính ḿnh, không điều trị chẳng lẽ tự tử à? Tự tử, Phật không cho phép.

Giới có Khai, Già, Tŕ, Phạm.

Khai: là uyển chuyển cho hợp với đời, với đạo, với hoàn cảnh. Phải dung thông, không được bế tắt. Tŕ giới mà không hiểu đạo lư này th́ càng tŕ giới bao nhiêu càng lộn xộn bấy nhiêu! Ngài Tuệ Trung nói: "Tŕ giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phước" (dịch chữ: Tŕ ǵới và nhẫn nhục th́ làm nên tội chứ không có phước), nghĩa chính là, nói lên người tŕ giới và nhẫn nhục nhưng không biết uyển chuyển, lại cố chấp nên gây nên tội. Chứ Ngài không phải bảo ta bỏ giáo giới, bỏ đức nhẫn nhục đâu.

Có nhiều trường hợp người cố chấp vào giới mà gây nên tội, đây là sự thật.

Như vậy, có nhiều trường hợp, chúng ta cần phải cân nhắc lợi hại để quyết định. Một quyết định có lợi cho chúng sanh nhiều hơn hại, th́ nên làm.  Đó là khai giới. Ví dụ, một con cọp thoát khỏi sở thú, đang vồ chết nhiều người. Quyết định dứt khoát, ḿnh phải cứu người, nhiều khi đành phải giết con cọp. V́ cứu người mà đành giết cọp, chứ không phải có tâm giết con cọp. Đây là khai giới chứ không phải phạm sát giới.

Giun lăi trong bụng đứa con, đang làm hại đứa con, ḿnh v́ cứu đưa con ḿnh đành phải dùng thuốc trị lăi để cứu đứa con, đó là khai giới.

Bệnh swine flu giết người, truyền nhiễm từ người này qua người khác. Gặp người bị bệnh cúm heo mà không cho uống tamiflu, không chữa trị kịp thời, th́ hại chết người đó, và c̣n hại thêm biết bao nhiêu người khác. Người vô lương tâm như vậy làm sao là người tu hành được. Hiểu giới sai lầm th́ làm bác sĩ, Bs bị mất bằng, là bệnh viện th́ bệnh viện phải đóng cửa, là người tu hành th́ người tu hành bị bệnh tâm thần, là người thế gian th́ người thế gian này sẽ bị chết la liệt. Người chết queo hết th́ đạo Phật cũng không c̣n chỗ đứng để khai đạo cứu nhân độ thế đâu!

Cho nên, làm đúng pháp là, trước khi làm nên niệm Phật hồi hướng công đức cho chúng sanh trước. Thành tâm làm điều này cho con lăi, cho con vi trùng... cầu cho chúng sanh thoát thân súc vật để thành người lo tu hành để giải thoát. Hay hơn nữa, cầu cho tất cả chúng sanh nương theo công đức này mà siêu sanh thành Phật trước. Hồi hướng xong rồi uống thuốc vậy.

Giải thích thêm: 

Già: là ngăn ngừa, tránh các duyên dẫn tới phạm giới;

Tŕ: là cố gắng ǵn giữ, gặp một điều phân vân không biết chọn cách nào, th́ dựa vào giới ra mà chọn;

Phạm: là cố t́nh phạm giới (chứ không phải khai giới).

Hỏi: Điều thứ hai

2/ HT Tịnh Không, trong Tam thời hệ niệm hay nhắc lại lời dạy của Tổ Ấn Quang về Qui tắc tu học cho Đạo tràng trong thời mạt pháp: 20 người, quanh năm chỉ niệm Phật, không làm pháp sự... Nhưng khi có tai nạn... Ngài lại dạy đọc tụng Tam thời hệ niệm, hoặc làm pháp hội. Vậy chúng ta nên hiễu và làm như thế nào cho đúng lới dạy của ngài ?

 Trả lời:

Niệm Phật là chính ḿnh phải chuyên tŕ để chắc chắn được văng sanh. Trong hướng này, kiểu đạo tràng nhỏ và thanh tịnh của Ấn Quang đại sư là tốt nhất để người niệm Phật được thành tựu trong thời mạt pháp này.

C̣n tụng tam thời hệ niệm để cứu vong nhân thoát nạn, cầu siêu cho chúng đẳng vong linh, cầu tiêu tai giải nạn cho thế giới. V́ thế giới hiện giờ tai nạn xảy ra nhiều quá. Hăy cố gắng cứu tai nạn của chúng sanh.

Việc đầu là tự ḿnh giải thoát, việc thứ hai là cứu chúng sanh. V́ thấy nhiều người khổ quá nên lương tâm người tu hành bất nhẫn, quá thương hại, v́ ḷng từ bi mà phải làm vậy. Đem công đức này hỗ trợ cho việc văng sanh, cũng giống như làm thiện làm lành, phóng sanh, bố thí là Trợ Hạnh, tạo thêm phước hồi hưóng Tây phương. Người phàm phu tu hành cầu văng sanh như chúng ta luôn luôn phải lấy niệm Phật làm Chánh Hạnh.

Người tu hành mà cứ chăm chăm làm việc bố thí, giúp người, làm phước, làm thiện mà không lo việc văng sanh thoát ṿng luân hồi sanh tử th́ đường tu bị sai lầm, v́ dù làm thiện có tốt cho mấy cũng chỉ là phước báo nhân thiên là cùng, không thể thoát ly tam giới. Ngài Tĩnh Am nói rằng, thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là ư nói đến loại người chuyên tu phước báu, không lo chuyện thành đạo.

C̣n cứ lo tu hành giải thoát mà gặp lúc chúng sanh bị ách nạn ḿnh làm ngơ không cứu, th́ tâm từ bi quá yếu. Văng sanh th́ sau này ra sao chưa tới, hiện thời mà vô t́nh, vô lương tâm với chúng sanh th́ quá thiếu trách nhiệm của một người tu. Thiếu t́nh thương th́ thiếu phước đức, thiếu phước đức th́ rất chướng ngại khi lâm chung. Nhiều chướng ngại, th́ cũng khó được an nhiên văng sanh vậy.

Cho nên, tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là nếu ḿnh có khả năng làm thiện th́ nên tham gia, cứu người, góp chút công đức để cứu tại nạn của chúng sanh. Tùy duyên là tùy sức tham gia, chứ không phải nặn óc, tính toán mà làm đến nỗi phải chóng mặt nhức đầu, phiền năo.

Nếu không có phương tiện th́ nhất tâm niệm Phật rồi hồi hướng công đức cũng được. Niệm Phật là điều bất biến, không thể thay đổi, không thể v́ lư do ǵ mà bỏ niệm Phật.

Điểm chính vẫn là, dù sao, đường văng sanh của ḿnh phải bảo đảm mới được. Không nên v́ lo quá nhiều chuyện mà chính ḿnh mất phần văng sanh. Như vậy thà ḿnh văng sanh trước rồi cứu độ chúng sanh c̣n hơn!

Ví dụ khác, hộ niệm cho người văng sanh là điểm quang trọng, quá lợi ích, cần phải làm, không nên bỏ. Nhưng khi hộ niệm cho một người mà họ không được văng sanh th́ v́ tâm từ bi thương xót, ḿnh nên lập bài vị để tên người đó mà hồi hướng. Điều này rất tốt, nên làm. Việc làm lớn nhỏ tuy có khác, nhưng mục đích th́ tương đồng.

Chánh hạnh, trợ hạnh phân minh vậy.

 A-di-đà Phật

Diệu Âm

(22/06/2009)