CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

(23/09/2009)

Mở gút lần lần!

Cháu Kiệt,

Chú Diệu Âm đọc lại suốt thư của Kiệt, thư khá dài, viết liên tục không cần xuống hàng. Để dễ hiểu chú phân ra tới 26 tiết mục, nhờ vậy mà chú thấy dễ hơn.

Trong 26 tiết mục đó, nếu trả lời dần th́ chưa biết đến chừng nào mới xong. Tuy nhiên, thực ra, cũng không cần chi phải chi tiết như vậy. Chú thấy vấn để của Kiệt h́nh như nó xoay quanh cái tâm trạng bức xúc của cháu mà sanh ra thôi. Nếu bây giờ cháu nghe lời chú, hăy mạnh dạn coi vạn sự như không đi, tất cả đều có nhân quả của nó, th́ tốt nhất cháu phải biết tùy duyên để sống, có tùy duyên được th́ tâm hồn sẽ tự tại, tâm hồn tự tại th́ những phiền năo trói buộc ḿnh xưa nay sẽ tự nhiên tan biến.

Tất cả đều do tâm ḿnh tạo ra cả, Kiệt có biết không. Ví dụ, như mục 20, cháu nói cháu bị "tẩu hỏa nhập ma". Đọc đến đây chú mắc cười! V́ một người bị tẩu hỏa nhập th́ làm sao biết ḿnh bị tẩu hỏa nhập ma được? Mà một khi biết ḿnh bị tẩu hỏa nhập mà th́ tự nhiên họ đă thoát được cảnh ma rồi. Nghĩa là, nếu thực sự cháu bị nhập mà cháu đă biết rơ chuyện này th́ chính cháu đă thoát ra khỏi cảnh này rồi. Vậy th́ c̣n ǵ nữa đâu mà sợ?

Đă thoát rồi th́ thoát luôn đi. Kéo giữ nó lại làm chi? Làm sao thoát? Tất cả những kinh nghiệm trong qua khứ giúp cho cháu kiên cường, sáng suốt, vững ḷng tin để đi tới tương lai. Kéo giữ nó lại tức là chính ḿnh muốn vấn đề nặng nề hơn. Dại ǵ lại chịu khổ vậy?

Chú không có hay giỏi ǵ để giải quyết rốt ráo vấn đề của Kiệt. Nhưng chú nghĩ rằng, chính Kiệt phải tự cứu ḿnh. Nếu ngày ngày cứ nghĩ lẩn quẩn măi những chuyện không đâu, th́ không c̣n cách cứu chữa. Nếu mạnhdạn liệng hết tát cả những cái lẩn quẩn đi, th́ tự nhiên sẽ trong sánh. Tâm ḿnh giống như tấn gương bị bụi bám, đừng sợ đừng hán nó, hăy lấy tấm khăn lau sạch bụi bặm đi, tấm gương tức khắc trong sáng.

T́nh trạng của Kiệt không có ǵ là nặng. Có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề là Kiệt có quyết bỏ hay không mà thôi. Quyết bỏ tức là quyết lau bụi vậy thôi.

Bỏ cái ǵ? Tổng quát, hôm nay chú muốn khuyên rằng, Kiệt đừng nên lăn xả vào những chuyện không phải của ḿnh, đừng nhúng tay giải quyết những ǵ không thuộc về ḿnh nữa, th́ tự nhiên cơn bệnh của Kiệt giảm đi một nửa rồi đó.

Chú tặng cho Kiệt 4 câu thơ này để đọc nghen.

Yếu vô phiền năo yếu vô sầu,
Bổn phận tùy duyên mạc cưỡng cầu.
Vô ích ngữ ngôn hựu khai khẩu,
Vô can kỷ sự thiểu đương đầu.

Nghĩa là:

Điều chính yếu là chính ḿnh không phiền năo
Bổn phận phải tùy duyên, chớ có cưỡng cầu.
Những lời chi vô ích, chớ nên mở miệng,
Những điều không liên can, chớ được dự vào.

Người biết tu là phải như vậy. Chứ tu hành không phải là cứ lăng xả vào những chuyện bất công của xă hội, nhào vô những chuyện thị phi của chúng sanh để đấu tranh, để giải quyết đâu. Hăy xét cho kỹ khả năng của ḿnh là ǵ? Vậy th́ chớ nên đem chuyện thiên hạ vào tâm, th́ tâm ḿnh thanh tịnh vậy.

Người biết tu là người chuyển cảnh. Người không biết tu là người bị cảnh chuyển.

Chuyển cảnh là sao? Gia đ́nh có chuyện buồn, nhưng riêng ḿnh không thèm buồn. Thiên hạ tranh chấp nhưng ḿnh không tranh chấp. Xă hội bất công nhưng ḿnh không thèm bất công. Nghĩa là, phải biết coi vạn sự là vô thường, như tṛ đùa. Có chi phải chen vào mà tự ḿnh bị ảnh hưởng.

Người bị cảnh chuyển là sao? Cái ǵ xảy ra chung quanh đều làm ḿnh khó chịu. Chuyen của thiên hạ mà ḿnh cứ muốn nhào vô giải quyết. Cứ lấy cái khó của người làm cái khó của ḿnh. Thế thái nhân t́nh hỗn loạn, Phật Bồ-tát cứu không nổi, th́ làm sao ḿnh cứu được đây?

Mỗi người có mỗi việc, mỗi người có nghiệp riêng. Ḿnh lo nghiệp ḿnh chưa nổi th́ làm sao lại đi lo việc người.

Mỗi người đều có nhân quả riêng, ḿnh hăy lo nhân quả của chính ḿnh c̣n chưa xong, làm sao lo chuyện nhân quả của thiên hạ.

Kiệt đă đi quá xa trong nhiệm vụ của Kiệt, đă lo quá xa khỏi cái lo của ḿnh, đă làm quá sức trong cái sức của Kiệt... Thành ra, tự ḿnh chiêu cảm lấy cái khổ vô cớ đó thôi.

Cha mẹ, anh em, người thân, bạn bè, v.v... trong đời này, tất cả đều có duyên có phận, đền ân, trả ân, đ̣i nợ, trả nợ. Tất cả đều có số phần.

Kiệt muốn tu hành mà không học hỏi kỹ, lại tự ḿnh nghiên cứu lấy để hành động, làm quá nhiều việc không hợp với khả năng của ḿnh. Ṿng tay của ḿnh chí có một mét rưỡi mà muốn ôm cả bầu trời th́ làm sao không thất bại!

Vậy th́ bỏ đi là xong. Bỏ cái ǵ?

Theo lần lượt kể trong thư mà bỏ. Tất cả 26 tiết mục đưa ra trong thư toàn là giả vọng hết. Bỏ hết đi là xong. Chỉ v́ vọng tâm mà sinh ra như vậy. Hoàn toàn không thực đâu.

Hôm nay chú nói tới đây. V́ quá bận không cách nào nói nhiều được. Vui vẻ đi. Thư sau chú viết tiếp.

Diệu Âm

(23/09/2009)