CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Niệm Phật ::.

***

Nguyện thứ 1 và 2 của A-di-đà Phật

Hỏi:

Súc sinh có được văng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?

Trả lời:

Trong kinh Vô lượng thọ, Phật A-Di-Đà có phát lời thệ rằng:

"Tất cả chúng sanh, cho đến những kẻ ở trong cơi Diêm-ma-la (tức là điạ ngục), trong ba đường ác, sanh về nước Ta, thọ giáo pháp của Ta, ắt Thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng đọa vào tam ác đạo nữa. (Nguyện 1 và 2)”

Như vậy, súc sinh nếu biết niệm Phật cầu văng sanh cũng được văng sanh. Chỉ có vấn đề khó khăn là liệu chúng có cơ duyên ngộ ra được đạo lư, niệm Phật cầu văng sanh hay không mà thôi.

Nuôi con vật trong nhà, nếu ta tập cho chúng niệm Phật, thường xuyên hồi hướng công đức cho chúng, thường đến vuốt ve, tâm sự, khuyên giải, tập cho chúng niệm Phật, cầu cho chúng được văng sanh... nhiều con vật có linh ứng tốt, chúng cũng hiểu được ư của ḿnh và niệm Phật theo. Nếu được vậy th́ ḿnh cũng có thể cứu độ được chúng nó. Kết quả này, xét cho cùng, cũng là nhân duyên của chúng đă đến lúc thoát nạn vậy. 

Ví dụ, con chuột lắt của Ngá Hạ Liên Cư đă văng sanh cùng  ngày với Ngài, nó được Ngài nuôi và mỗi ngày đều theo Ngài đi kinh hành niệm Phật. Khi Cụ đứng văng sanh, th́ trong ngày đó, nó cũng đứng văng sanh luôn.

Cho nên, khi con vật chết, chúng ta nên niệm Phật cho chúng, khai thị cho chúng, cầu nguyện cho chúng được văng sanh về Tây phương. Đây là điều nên làm. Thành tâm làm, rất tốt. C̣n chúng được văng sanh hay không th́ không ai dám quả quyết.

Hễ nó có linh cảm tốt, chúng biết niệm theo, cầu văng sanh th́ cũng có thể văng sanh. C̣n tâm trí chúng vẫn mê muội, th́ hộ niệm sẽ kết thêm chủng tử Phật cho chúng, cầu cho tương lai được duyên lành với Phật pháp, thế thôi.

Ngay cả việc hộ niệm cho một người, đâu phải ai đuợc hộ niệm cũng được văng sanh đâu! Chỉ người nào tin tưởng, tha thiết phát nguyện, và niệm hồng danh A-di-đà Phật mới được, c̣n người không tin tưởng, không chịu niệm, hoặc có niệm mà không muốn về Cực lạc th́ cũng đành chịu thua!

Phật không độ kẻ vô duyên! Vô lượng vô biên chúng sanh chết bị rơi vào các cảnh giới đọa lạc, chư Phật biết vậy nhưng cũng không thể cứu được, v́ họ không có duyên với Phật. Họ chống báng, bài xích, làm điều ngược lại với Phật pháp... Họ là hạng chúng sanh vô duyên với Phật vậy.

Hải Sơn muốn cứu con chó th́ hăy thành tâm hồi hướng công đức cho nó, thành tâm đem hết t́nh thương mà khuyên giải nhiều lần, cầu mong cho nó được thoát nạn súc sanh, sanh thẳng về cơi Tịnh-độ có lẽ hay hơn cầu sanh làm người. Cứ làm vậy, được hay không, sanh về đâu... th́ c̣n phải tùy duyên của nó.

Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Linh tánh, Hữu T́nh th́ có Phật tánh, Vô T́nh th́ có Pháp tánh. Phật tánh hay Pháp tánh đều là tánh linh.

Có tánh linh th́ có thể giác ngộ. Hữu t́nh th́ có thể tự giác ngộ. Vô t́nh th́ nương theo sự giác ngộ của hữu t́nh mà được giác ngộ theo. 

Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, Y Báo nương theo Chánh Báo mà chuyển. Cháu hàng ngày đem tâm thương yêu, cứu độ... mà nói chuyện, khuyên giải con chó, th́ Hải Sơn là Chánh Báo, con chó là Y Báo. Tâm Hải Sơn phải thành khẩn th́ mới mong được cảm ứng. Hăy cố gắng thử coi. Chắc chắn c̣n nhiều thử thách trong việc cứu độ này!

Hỏi:

Nếu một người bị đọa (Địa ngục), phát tâm sám hối hay thực hành Bát Nhă Tâm Kinh, "không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không", nghĩa là lúc nào cũng quán tưởng những h́nh ảnh mà ḿnh đang chứng kiến là không có thực, vậy th́ địa ngục có biến mất không?

Trả lời:

Quán tưởng được vậy th́ hay quá! Nhưng liệu có quán tưởng được không? Người hạ ngu phàm phu thường hay quán tưởng bậy bạ, quán lạc đường nhiều lắm! Cho nên, nói th́ hay lắm, nhưng làm không được. Vậy th́ nên cẩn thận mới tốt..

Chư Tổ sư khuyên chúng sanh trong đời này đừng nên dụng công theo các pháp quán tưởng, dù rằng pháp quán tưởng được Phật nói trong kinh điển. V́ sao vậy? Thật ra, những pháp quán này chỉ dành cho hàng Bồ tát, hàng thượng căn thượng trí hành mà thôi, không phải dành cho hàng chúng sanh hạ ngu trong thời mạt pháp này đâu!

Quán tưởng chưa sâu bằng "Chiếu Kiến". Quán Chiếu mới thật sự thấy sự thật Chơn Tánh của pháp giới, của vũ trụ nhân sanh. Đây là điều ngoài giới hạn hiểu biết của chú rồi!

Tốt nhất, hăy mau mau thật thà niệm Phật, cầu Phật gia tŕ để cuối đời văng sanh. Văng sanh xong mới có tư cách luận bàn nổi những huyền nghĩa này. C̣n bây giờ, chúng ta nói đến chẳng qua là sự phiếm luận. Hay nói rơ hơn, chỉ là "Tà tri tà kiến". Không tốt!

Hỏi:

Trong một cuốn sách khác con đọc, cũng có nói rằng chính Diêm Vương và các vị Chủ ngục cũng bị hành hạ 3 lần một ngày? Có phải tại v́ họ hành hạ những người bị đọa quá khắc nghiệt quá mà phải chịu đựng như vậy hay chính họ phải trả nghiệp của họ?...

Trả lời:

Chú chỉ chuyên niệm Phật. Niệm Phật rất cần nhất tâm. Muốn nhất tâm th́ không được tham việc nghiên cứu sâu rộng, v́ càng nghiên cứu rộng th́ càng loạn tâm, càng gặp nhiều chướng nạn, chắc chắc là điều không tốt cho người muốn niệm Phật cầu văng sanh!

Chính v́ thế mà kiến thức của chú kém lắm! Ngay cả điều Hải Sơn đưa ra này chính chú chưa biết đến, cho nên không dám bàn thêm!

Nếu cháu muốn th́ hăy điều tra thêm cho rơ, xem thử từ trong kinh nào? Có huyền nghĩa nào khác không?...

C̣n nếu muốn nhất tâm niệm Phật th́ những kiến thức này tạm thời bỏ qua đi mới tốt. T́m hiểu nhiều quá để mất văng sanh, th́ lo chuyện văng sanh thoát ṿng sanh tử, há không hay hơn sao?...

Ngài Tịnh Không thường nói, Pháp Phật cũng phải buông xuống để đi thành Phật, hà huống không phải là pháp Phật. Đây cũng là lời Phật dạy trong kinh Kim Cang. Người biết đường thành Phật th́ hăy buông hết mấy thứ lủng củng xuống để được nhẹ nhàng đi làm Phật, chứ đèo bồng làm chi các gánh "Pháp" đó cho nặng. Phật dạy, "Qua sông liệng bè". Người biết Tín-Nguyện-Hạnh là người một đời này qua sông đó, đừng mang đủ thứ trên vai nữa mà tŕ trệ đường giải thoát.

Các vị Quỷ Vương ở dưới địa ngục đều là Bồ-tát thị hiện, điều này có nói trong kinh. Chuyện hành h́nh ở điạ ngục thực ra cũng không phải ai hành h́nh ḿnh đâu. Chính cái cảnh giới từ chính trong tâm của họ hiển hiện mà hành h́nh họ đó.

Chính v́ vậy mà Bồ tát xuống điạ ngục để cứu vớt chúng sanh cũng khó khăn mới cứu được. V́ tất cả đều phát xuất từ trong tâm của họ mà ra. Phật Bồ tát chỉ khuyên chúng sanh bỏ ác làm thiện, niệm Phật thoát nạn. Tự họ phải cứu họ.  Người nào nghe lời khuyên, cải đổi tâm tánh th́ thoát điạ ngục, người nào cố chấp không nghe theo, cứ để tâm hận thù, ganh tỵ, đố kỵ th́ sẽ tiếp tục chịu hành h́nh từ kiếp này sang kiếp khác.

Tất cả các quỷ sứ, h́nh phạt, địa ngục đều chiêu cảm từ trong tâm hiện ra. Các Ngài "Quỷ Sứ", nếu có hiển hiện, th́ họ chỉ là những người chấp pháp, chứ không phải là người hành hạ chúng sanh.

Giống như người thường nằm ác mộng, có người bị ác mộng ghê rợn từng đêm từng đêm, mỗi đêm càng nặng hơn. Họ sống tại dương gian này mà đau khổ có khác ǵ trong địa ngục. Trong ác mộng họ thấy có người chém, đâm, bóp cổ, hành hạ họ đủ cách... Nhưng thật ra có ai hành hạ họ dâu?

V́ lâm vào cảnh giới này mà nhiều người phải điên loạn luôn, phải tự tử chết....  Tất cả đều là giả huyễn hết. Nhưng chính họ bị vướng vào đó, họ thấy có thực, rơ ràng. Nhất định không thể chối bỏ được!

Nếu chính họ ngộ ra, đó chỉ là giả huyễn, th́ tự nhiên hết. Lư đạo là vậy, nhưng giải quyết vấn đề không phải dễ! "Quán Tưởng" được sự việc đều hăo huyền không phải là khả năng của người phàm phu. Nghĩa là, có quán ǵ quán cũng mù mịt. Có tưởng ǵ tưởng vẫn bị hành h́nh. Nói rơ hơn, khó thể thoát nạn!

Cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật th́ khỏi niệm ma, khỏi niệm Quỷ, khỏi bị sợ hăi, khỏi bị kinh hoàng, nghĩa là thoát khỏi các cảnh khổ đó. Niệm Phật th́ được chư Thiên Long Hộ pháp bảo vệ, chư Bồ tát gia tŕ, được Phật gia tŕ, tự nhiên tâm hồn sẽ an tịnh. Tâm an tịnh sẽ hưởng cảnh giới an tịnh.

Chúc Hải Sơn thành tâm niệm Phật, thường xuyên niệm Phật. Cứ niệm Phật tự nhiên tâm sẽ sáng, gọi là Minh Tâm mà Kiến Tánh vậy (Chứ chú không chúc Hải Sơn nghiên cứu nhiều).

Diệu Âm

(28/04/09)